null

Stypendia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Stypendium od dzielnicy może otrzymać osoba zajmująca twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. Ubiegając się o stypendium trzeba jednak złożyć wniosek, opisujący projekt, który chce się zrealizować – po jego zakończeniu stypendysta będzie musiał złożyć sprawozdanie. Projekt musi być tematycznie związany ze Śródmieściem lub też jego odbiorcami muszą być będą przede wszystkim mieszkańcy tej dzielnicy.

Uchwała LXXX/2636/2023 Rady m.st. Warszawy z 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy 

Nabór wniosków o stypendia artystyczne Dzielnicy Śródmieście trwa do 30 listopada.

Wnioski o stypendia artystyczne m.st. Warszawy składane są tylko za pomocą Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS): 
https://stypendia.um.warszawa.pl/stypendia-dzielnicowe
Wnioskodawcy, którzy jeszcze nie prezentowali swoich utworów szerszej publiczności muszą do wniosków dołączać 2 rekomendacje osób, mających dorobek w danej dziedzinie.

Komisja ds. opiniowana wniosków o przyznanie stypendium artystycznego Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i oceny realizacji przedsięwzięć stypendialnych

Stypendia na 2024 rok

Zarząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przyznał

stypendium artystyczne na rok 2024 rok
Pawłowi Łęczukowi
dziedzina: literatura, kategoria: twórca z dorobkiem
przedsięwzięcie stypendialne „Śródmiejskie wycieczki rowerowe. Przewodnik literacki”, 

stypendium artystyczne na II półrocze 2024 roku
Marzennie Szymańskiej
dziedzina: sztuki wizualne, kategoria: twórca z dorobkiem
przedsięwzięcie stypendialne „Fotografia historii”

Uchwała Zarządu

Stypendia na 2023 rok

Zarząd Dzielnicy Śodmieście przyznał stypendia artystyczne:

  • na 2023 rok Annie Jędrzejewskiej,

  • na I półrocze 2023 roku Karolinie Bielawskiej.

Ogłoszenie o naborze wniosków 

Wzór rekomendacji

Składanie wniosku krok po kroku

Załącznik do uchwały nr LXV/2147/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 9 czerwca 2022 r.

Przyznane stypendia