Aleksander Ferens – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście

Magdalena Wojciechowska – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Śródmieście

Paweł Martofel – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście

Rafał Krasuski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście

Mariusz Wajszczak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście

Kontakt:

Pokój 232
Tel. 22 443 92 01, faks 22 443 94 93
e-mail: srodmiescie.sekretariat232@um.warszawa.pl

Dyżur dla mieszkańców:

poniedziałki w godzinach 10-14 (obowiązują zapisy telefoniczne, tel. 22 443 92 01)

Zadania merytoryczne i nadzór nad jednostkami:

Określa zadania merytoryczne i sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami Urzędu Dzielnicy Śródmieście w Urzędzie m.st. Warszawy:

Wydziałem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi,
Wydziałem Informatyki,
Wydziałem Zamówień Publicznych.