Aleksander Ferens – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście

Magdalena Wojciechowska – Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Śródmieście

Paweł Martofel – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście

Rafał Krasuski - Zastępca Burmistrz Dzielnicy Śródmieście

Wojciech Matyjasiak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście