Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł.

Lista aktualnych procedur o udzielenie zamówień zamieszczanych w formie ogłoszeń – zapytań ofertowych dostępna jest pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl

Zapraszamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu Państwa danych osobowych. 

Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł - opublikowane do 16.03.2022 r.

Filtry