Zamówienia publiczne

Wydział Zamówień Publicznych
 

Kontakt:
Naczelnik: Marek Chabiera

Aleje Ujazdowskie 20 lokal 6 (budynek frontowy, 2 piętro),
tel. 22 443 93 93,
faks 22 443 94 85,

Adres do korespondencji:

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

W sprawie zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł proszę kontaktować się bezpośrednio z sekretariatami Wydziałów, które prowadzą dane postępowanie. 
Wydział Zamówień Publicznych nie realizuje zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000 zł.