Witaj w Śródmieściu

W najpiękniejszej dzielnicy Warszawy. W dzielnicy zabytków, parków, kultury, biznesu, wielkich możliwości, głównych instytucji państwowych i największych urzędów.
Po prostu - Witaj u siebie! 

Akcja „Witaj w Śródmieściu” to inicjatywa mająca wiele celów. Głównym z nich jest zapewnienie nowym mieszkańcom naszego wspólnego małego domu godnego powitania, możliwości integracji i zasobu niezbędnych informacji w jednym łatwo dostępnym miejscu. Dlatego też przygotowaliśmy specjalną broszurę „Witaj w Śródmieściu”, którą można pobrać tutaj.  Przyda się ona nie tylko nowym mieszkańcom Śródmieścia – cenne informacje znajdą w niej z pewnością również osoby związane z naszą dzielnicą już od dawna. Materiały informacyjne do pobrania na dole strony.

Kolejnym z celów akcji jest zwiększenie liczby zameldowanych mieszkańców Śródmieścia, co ma przecież bezpośredni wpływ  na liczbę miejsc w szkołach i przedszkolach, strategię rozwoju dzielnicy, wreszcie środki finansowe, które możemy przeznaczyć na zaspokajanie potrzeb mieszkańców, takich jak wydarzenia kulturalne, sportowe, pomoc materialną i inwestycje.

Przecież na pewno wiesz, że?

•    na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności masz 30 dni na zameldowanie się w miejscu pobytu;

•    od liczby osób zameldowanych w Dzielnicy zależy liczba miejsc w szkołach i przedszkolach;

•    podczas tworzenia strategii rozwoju dzielnicy brane są pod uwagę założenia liczby mieszkańców na podstawie meldunków z ostatnich lat. Więcej zameldowanych

•    osób to więcej pieniędzy na realizacje potrzeb mieszkańców tj. wydarzenia kulturalne, obiekty sportowe, pomoc materialna i inwestycje;

•    liczba zameldowanych osób w wieku przedemerytalnym wpływa na kwoty przeznaczane na planowanie działań wspierających seniorów;

•    zmiana adresu zameldowania nie wiąże się z koniecznością wymiany dowodu osobistego ani prawa jazdy!

•    jeśli chcesz, zachowasz ulubione tablice rejestracyjne w Twoim pojeździe.

Istotnym celem akcji jest również promocja dzielnicy jako takiej i szerokie przedstawienie jej naprawdę bogatej oferty kulturalnej wśród nowych mieszkańców. Właśnie dlatego do „Wyprawki nowego mieszkańca” dodajemy bilety do znajdujących się  w Śródmieściu instytucji kultury. Odwiedźcie je Państwo – są rewelacyjne!

W akcję „Witaj w Śródmieściu” włączyli się:

 

Logotypy teatrów biorących udział w akcji.
 

 

 

 

Załączniki: