Parkowanie z identyfikatorem

Na podwórkach objętych programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Identyfikatory mogą otrzymać osoby, które:

 • posiadają meldunek w budynkach w obrębie podwórka lub złożą oświadczenie o wpisie na listę wyborców wraz z kopią decyzji wydanej w sprawie;

 • są właścicielami lub najemcami lokali użytkowych znajdujących się w obrębie podwórka;

 • są dzierżawcami miejsc postojowych zlokalizowanych na obszarze objętym programem;

 • Ponadto, uprawnieni do otrzymania identyfikatora są administratorzy nieruchomości znajdujących się w obrębie podwórka oraz podmioty świadczące usługi konserwacyjne, remontowo-budowlane bądź inne na rzecz administratorów, najemców bądź właścicieli nieruchomości. Szczegóły znaleźć można w regulaminie, obowiązującym na danym obszarze. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały wskazane we wniosku dotyczącym nabycia i korzystania z uprawnień do wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych zlokalizowanych na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Zasady i obszary objęte programem

Od 1 lipca 2022r. obowiązywać będą nowe zasady parkowania na podwórku wewnętrznym obejmującym budynki przy ul. Kredytowej 1a, 3.

Na podwórku objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator mieszkańcy oraz najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Prześlij do ZGN Śródmieście skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
 4. Identyfikator otrzymasz drogą korespondencyjną.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: kancelaria@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • drogą korespondencyjną na adres: ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa;
 • Możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 9087/2022 z dnia 18.05.2022 r.

Od 1 grudnia 2021 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórku wewnętrznym obejmującym budynki przy ul. Czerniakowskiej 139, 141, 143, 143a front, 143a oficyna, 145, 149; ul. Nowosieleckiej 12, 14, 16, 18, 20, 22; ul. A. Suligowskiego 3/5, 7, 9, 11/15, 17.

Na podwórku objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator mieszkańcy oraz najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Prześlij do ZGN Śródmieście skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
 4. Identyfikator otrzymasz drogą korespondencyjną.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: kancelaria@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • drogą korespondencyjną na adres: ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa;
 • Możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8336/2022 z dnia 09.02.2022 r.

Od 8 listopada 2021 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórkach wewnętrznych obejmujących budynki:

 • al. Armii Ludowej 12,
 • F. Chopina 5A, 5B,
 • Dzielna 1, 1A, 3A, 5, 5A; L. Zamenhofa 1; Nowolipki 4, 6, 6A, 8

Na podwórkach objętych programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator mieszkańcy oraz najemcy i właściciele lokali użytkowych oraz dzierżawcy miejsc postojowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Prześlij do ZGN Śródmieście skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
 4. Identyfikator otrzymasz drogą korespondencyjną.

Gdzie przesłac wniosek?

 • na adres e-mail: kancelaria@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • drogą korespondencyjną na adres: ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa;
 • Możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8125/2022 z dnia 12.01.2022 r.

Od 1 października 2021 r. obowiązują nowe zasady parkowania na obszarze Jazdowa.

Na terenie objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator mieszkańcy, właściciele i najemcy/użytkownicy lokali użytkowych oraz dzierżawcy miejsc postojowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Prześlij do ZGN Śródmieście skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
 4. Identyfikator otrzymasz drogą korespondencyjną.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: kancelaria@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • drogą korespondencyjną na adres: ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa;
 • Możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 7023/2021 z dnia 18.08.2021 r.  

Od 15 września 2021 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórku wewnętrznym obejmującym budynki:

 • Nowolipki 10, 10A, 12, 12A,
 • Dzielna 7, 7A,
 • Karmelicka 9, 9A/9B/9C/9D, 11

Na podwórku objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Prześlij do ZGN Śródmieście skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
 4. Identyfikator otrzymasz drogą korespondencyjną.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: kancelaria@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • drogą korespondencyjną na adres: ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa;
 • Możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8125/2022 z dnia 12.01.2022 r.  

Od 1 sierpnia 2021 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórkach:

 • Bonifraterska 13,15
 • Warecka 8

Na podwórkach objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Prześlij do ZGN Śródmieście skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
 4. Identyfikator otrzymasz drogą korespondencyjną.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: kancelaria@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • drogą korespondencyjną na adres: ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa;
 • Możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8335/2022 z dnia 09.02.2022 r.

 

Od 1 czerwca 2021 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórku wewnętrznym obejmującym budynki:

 • al. „Solidarności”  76A, 78, 78A, 80, 80A, 82
 • ul. Karmelicka 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 2C
 • ul. Nowolipie 9/11, 13/15, 15A, 17, 17A, 17B

Na podwórku objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Prześlij do ZGN Śródmieście skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
 4. Identyfikator otrzymasz drogą korespondencyjną.

Gdzie wysłac wniosek?

 • na adres e-mail: kancelaria@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • drogą korespondencyjną na adres: ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa;
 • Możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8426/2022 z 23.02.2022 r.

Od 1 marca 2021 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórku wewnętrznym obejmującym budynki:

 • ul. Nowolipki  9, 9A, 9B, 11, 11A,
 • ul. Nowolipie 1, 3, 2B, 5, 6, 7,
 • ul. Andersa 1,
 • al. „Solidarności”  72, 72A, 72B, 74, 74A, 76, 76B

Na podwórku objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Prześlij do ZGN Śródmieście skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
 4. Identyfikator otrzymasz drogą korespondencyjną.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: kancelaria@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • drogą korespondencyjną na adres: ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa;
 • Możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8426/2022 z 23.02.2022 r.

Od 2 listopada 2020 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórkach:   

 • Waryńskiego 9 – Nowowiejska 10, 10A, 12/18 – Śniadeckich 1/15, 17A, 19, 21 – pl. Konstytucji 3;
 • Nowy Świat 7;
 • Hoża 40 – Wspólna 37/39;
 • Mazowiecka 4;
 • Zagórna 2/4;
 • Szwoleżerów 5, 7a – 29 Listopada 10A, 12, 14, 16, 18.

Na podwórkach objętych programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązywać będzie zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Parkowanie z identyfikatorem obowiązuje już na podwórkach:

 • Freta 12, 14, 18, 20/24, 20/24a, 30/32, 34/36, 38 – Rynek Nowego Miasta 9;
 • Hoża 29, 31;
 • K. I. Gałczyńskiego 3, 5;
 • Górnośląska 8.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Prześlij do ZGN Śródmieście skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
 4. Identyfikator otrzymasz drogą korespondencyjną.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: kancelaria@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • drogą korespondencyjną na adres: ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa;
 • Możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8425/2022 z 23.02.2022 r.

Od 1 lipca 2020r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórkach:  

 • Freta 12-38;
 • Hoża 29-31;
 • Gałczyńskiego 3 i 5;
 • Górnośląska 8.

Na podwórkach objętych pilotażem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy lokali użytkowych. Obowiązywać będzie zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów. 

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.
 2. Oświadczenie o wpisie na listę wyborców
 3. Prześlij do ZGN Śródmieście skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
 4. Identyfikator otrzymasz drogą korespondencyjną.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: kancelaria@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • drogą korespondencyjną na adres: ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa;
 • Możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8428/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.

Od 19 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórku wewnętrznym obejmującym budynki przy ul. Anielewicza 2, 4; ul. Andersa 21, 21A; ul. Nalewki 2, 6. 

Na podwórku objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator mieszkańcy oraz najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.
 2. Oświadczenie o wpisie na listę wyborców
 3. Prześlij do ZGN Śródmieście skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
 4. Identyfikator otrzymasz drogą korespondencyjną.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: kancelaria@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • drogą korespondencyjną na adres: ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa;
 • Możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8755/2022 z dnia 06.04.2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 8540/2022 z dnia 09.03.2022 r.