Parkowanie z identyfikatorem

Na podwórkach objętych programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Identyfikatory mogą otrzymać osoby, które:

 • posiadają meldunek w budynkach w obrębie podwórka lub złożą oświadczenie o wpisie na listę wyborców wraz z kopią decyzji wydanej w sprawie;

 • są właścicielami lub najemcami lokali użytkowych znajdujących się w obrębie podwórka;

 • są dzierżawcami miejsc postojowych zlokalizowanych na obszarze objętym programem;

 • Ponadto, uprawnieni do otrzymania identyfikatora są administratorzy nieruchomości znajdujących się w obrębie podwórka oraz podmioty świadczące usługi konserwacyjne, remontowo-budowlane bądź inne na rzecz administratorów, najemców bądź właścicieli nieruchomości. Szczegóły znaleźć można w regulaminie, obowiązującym na danym obszarze. 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały wskazane we wniosku dotyczącym nabycia i korzystania z uprawnień do wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych zlokalizowanych na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Zasady i obszary objęte programem

Od 5 października 2022r. obowiązywać będą nowe zasady parkowania na podwórku wewnętrznym obejmującym budynki przy ul. Nowolipki 11, 13, Karmelickiej 4a, 4b

Na podwórku objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator mieszkańcy oraz najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie Administracji Domów Komunalnych nr 1 przy ul. Pawiej 9
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Wypełniony wniosek wraz z kopią dowodu rejestracyjnego prześlij lub złóż we właściwej  administracji, od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do godz. 1600
 4. Identyfikator odbierz osobiście lub za pośrednictwem wskazanego we wniosku pełnomocnika.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: adk1@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • możesz także dostarczyć wniosek osobiście do  Administracji Domów Komunalnych nr 1 przy ul. Pawiej 9

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 9873/2022 z dnia 24.08.2022 r.

Od 1 lipca 2022r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórku wewnętrznym obejmującym budynki przy ul. Kredytowej 1a, 3.

Na podwórku objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator mieszkańcy oraz najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie Administracji Domów Komunalnych nr 5 przy ul. K. I. Gałczyńskiego 12a
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Wypełniony wniosek wraz z kopią dowodu rejestracyjnego prześlij lub złóż we właściwej  administracji, od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do godz. 1600
 4. Identyfikator odbierz osobiście lub za pośrednictwem wskazanego we wniosku pełnomocnika.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: adk5@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • możesz także dostarczyć wniosek osobiście do  Administracji Domów Komunalnych nr 5 przy ul. K. I. Gałczyńskiego 12a

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 9087/2022 z dnia 18.05.2022 r.

Od 1 grudnia 2021 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórku wewnętrznym obejmującym budynki przy ul. Czerniakowskiej 139, 141, 143, 143a front, 143a oficyna, 145, 149; ul. Nowosieleckiej 12, 14, 16, 18, 20, 22; ul. A. Suligowskiego 3/5, 7, 9, 11/15, 17.

Na podwórku objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator mieszkańcy oraz najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie Administracji Domów Komunalnych nr 6 przy ul. F. S. Jezierskiego 3/5
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Wypełniony wniosek wraz z kopią dowodu rejestracyjnego prześlij lub złóż we właściwej  administracji, od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do godz. 1600
 4. Identyfikator odbierz osobiście lub za pośrednictwem wskazanego we wniosku pełnomocnika.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: adk6@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • możesz także dostarczyć wniosek osobiście do  Administracji Domów Komunalnych nr 6 przy ul. F. S. Jezierskiego 3/5

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8336/2022 z dnia 09.02.2022 r.

Od 8 listopada 2021 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórkach wewnętrznych obejmujących budynki:

 • al. Armii Ludowej 12,
 • F. Chopina 5A, 5B,
 • Dzielna 1, 1A, 3A, 5, 5A; L. Zamenhofa 1; Nowolipki 4, 6, 6A, 8

Na podwórkach objętych programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator mieszkańcy oraz najemcy i właściciele lokali użytkowych oraz dzierżawcy miejsc postojowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie: 
 • Administracji Domów Komunalnych nr 1 przy ul. Pawiej 9 (dot. Dzielna 1, 1A, 3A, 5, 5A; L. Zamenhofa 1; Nowolipki 4, 6, 6A, 8)
 • Administracji Domów Komunalnych nr 2 przy ul. Wilczej 38A (dot. Al. Armii Ludowej 12, F. Chopina 5A,5B)
 1. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.​​​​
 2. Wypełniony wniosek wraz z kopią dowodu rejestracyjnego  prześlij lub złóż we właściwej  administracji, od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do godz. 1600
 3. Identyfikator odbierz osobiście lub za pośrednictwem wskazanego we wniosku pełnomocnika.

Gdzie przesłac wniosek?

 • na adres e-mail: 
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • możesz także dostarczyć wniosek osobiście do właściwej Administracji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8125/2022 z dnia 12.01.2022 r.

Od 1 października 2021 r. obowiązują nowe zasady parkowania na obszarze Jazdowa.

Na terenie objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator mieszkańcy, właściciele i najemcy/użytkownicy lokali użytkowych oraz dzierżawcy miejsc postojowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie Administracji Domów Komunalnych nr 6 przy ul. F. S. Jezierskiego 3/5
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Wypełniony wniosek wraz z kopią dowodu rejestracyjnego prześlij lub złóż we właściwej  administracji, od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do godz. 1600
 4. Identyfikator odbierz osobiście lub za pośrednictwem wskazanego we wniosku pełnomocnika.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: adk6@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • możesz także dostarczyć wniosek osobiście do  Administracji Domów Komunalnych nr 6 przy ul. F. S. Jezierskiego 3/5

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 7023/2021 z dnia 18.08.2021 r.  

Od 15 września 2021 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórku wewnętrznym obejmującym budynki:

 • Nowolipki 10, 10A, 12, 12A,
 • Dzielna 7, 7A,
 • Karmelicka 9, 9A/9B/9C/9D, 11

Na podwórku objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie Administracji Domów Komunalnych nr 1 przy ul. Pawiej 9
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Wypełniony wniosek wraz z kopią dowodu rejestracyjnego prześlij lub złóż we właściwej  administracji, od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do godz. 1600
 4. Identyfikator odbierz osobiście lub za pośrednictwem wskazanego we wniosku pełnomocnika.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: adk1@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • możesz także dostarczyć wniosek osobiście do  Administracji Domów Komunalnych nr 1 przy ul. Pawiej 9

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8125/2022 z dnia 12.01.2022 r.  

Od 1 sierpnia 2021 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórkach:

 • Bonifraterska 13,15
 • Warecka 8

Na podwórkach objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie: 
 • Administracji Domów Komunalnych nr 4 przy ul. Jezuickiej 1/3 (dot. Bonifraterska 13,15)
 • Administracji Domów Komunalnych nr 5 przy ul. K. I. Gałczyńskiego 12a (dot. Warecka 8)
 1. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 2. Wypełniony wniosek wraz z kopią dowodu rejestracyjnego  prześlij lub złóż we właściwej  administracji, od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do godz. 1600
 3. Identyfikator odbierz osobiście lub za pośrednictwem wskazanego we wniosku pełnomocnika.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: 
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • możesz także dostarczyć wniosek osobiście do właściwej Administracji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8335/2022 z dnia 09.02.2022 r.

 

Od 1 czerwca 2021 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórku wewnętrznym obejmującym budynki:

 • al. „Solidarności”  76A, 78, 78A, 80, 80A, 82
 • ul. Karmelicka 1, 1A, 1B, 1C, 2, 2A, 2B, 2C
 • ul. Nowolipie 9/11, 13/15, 15A, 17, 17A, 17B

Na podwórku objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie Administracji Domów Komunalnych nr 1 przy ul. Pawiej 9
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Wypełniony wniosek wraz z kopią dowodu rejestracyjnego prześlij lub złóż we właściwej  administracji, od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do godz. 1600
 4. Identyfikator odbierz osobiście lub za pośrednictwem wskazanego we wniosku pełnomocnika.

Gdzie wysłac wniosek?

 • na adres e-mail: adk1@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • Możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby Administracji Domów Komunalnych nr 1 przy ul. Pawiej 9

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8426/2022 z 23.02.2022 r.

Od 1 marca 2021 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórku wewnętrznym obejmującym budynki:

 • ul. Nowolipki  9, 9A, 9B, 11, 11A,
 • ul. Nowolipie 1, 3, 2B, 5, 6, 7,
 • ul. Andersa 1,
 • al. „Solidarności”  72, 72A, 72B, 74, 74A, 76, 76B

Na podwórku objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie Administracji Domów Komunalnych nr 1 przy ul. Pawiej 9
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Wypełniony wniosek wraz z kopią dowodu rejestracyjnego prześlij lub złóż we właściwej  administracji, od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do godz. 1600
 4. Identyfikator odbierz osobiście lub za pośrednictwem wskazanego we wniosku pełnomocnika.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: adk1@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby Administracji Domów Komunalnych nr 1 przy ul. Pawiej 9 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8426/2022 z 23.02.2022 r.

Od 2 listopada 2020 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórkach:   

 • Waryńskiego 9 – Nowowiejska 10, 10A, 12/18 – Śniadeckich 1/15, 17A, 19, 21 – pl. Konstytucji 3;
 • Nowy Świat 7;
 • Hoża 40 – Wspólna 37/39;
 • Mazowiecka 4;
 • Zagórna 2/4;
 • Szwoleżerów 5, 7a – 29 Listopada 10A, 12, 14, 16, 18.

Na podwórkach objętych programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązywać będzie zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie:
 • Administracji Domów Komunalnych nr 2 przy ul. Wilczej 38A (dot. Waryńskiego 9 – Nowowiejska 10,10,12/18;Śniadeckich 1/15,17A,19,21-pl. Konstytucji 3; Nowy Świat 7;  Hoża 40- Wspólna 37/39),
 • Administracji Domów Komunalnych nr 5 przy ul. K. I. Gałczyńskiego 12a (dot. Mazowiecka 4)
 • Administracji Domów Komunalnych nr 6  przy ul. F. S. Jezierskiego 3/5  (dot. Zagórna 2/4; Szwoleżerów 5, 7a - 29  Listopada 10A,12,14,16,18)
 1. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 2. Wypełniony wniosek wraz z kopią dowodu rejestracyjnego  prześlij lub złóż we właściwej  administracji, od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do godz. 1600
 3. Identyfikator odbierz osobiście lub za pośrednictwem wskazanego we wniosku pełnomocnika.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail:
  •  adk2@zgn.waw.pl (dot. Waryńskiego 9 – Nowowiejska 10,10,12/18;Śniadeckich 1/15,17A,19,21-pl. Konstytucji 3; Nowy Świat 7;  Hoża 40- Wspólna 37/39),
  •  adk5@zgn.waw.pl (dot. Mazowiecka 4),
  •  adk6@zgn.waw.pl (dot. Zagórna 2/4; Szwoleżerów 5, 7a - 29  Listopada 10A,12,14,16,18)
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • możesz także dostarczyć wniosek osobiście do właściwej Administracji.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8425/2022 z 23.02.2022 r.

Od 1 lipca 2020r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórkach:  

 • Freta 12-38;
 • Hoża 29-31;
 • Gałczyńskiego 3 i 5;
 • Górnośląska 8.

Na podwórkach objętych pilotażem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator Mieszkańcy oraz Najemcy lokali użytkowych. Obowiązywać będzie zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów. 

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie:
 • Administracji Domów Komunalnych nr 4 przy ul. Jezuickiej 1/3 (dot. Freta 12-38, Rynek Nowego Miasta 9),
 • Administracji Domów Komunalnych nr 2 przy ul. Wilczej 38A(dot. Hoża 29/31),
 • Administracji Domów Komunalnych nr 5 przy ul. K. I. Gałczyńskiego 12a (dot. K. I. Gałczyńskiego 3,5)
 • Administracji Domów Komunalnych nr 6  przy ul. F. S. Jezierskiego 3/5  (dot. Górnośląska 8, Dmochowskiego 1, Koźmińska 9, 11)
 1. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 2. Wypełniony wniosek wraz z kopią dowodu rejestracyjnego  prześlij lub złóż we właściwej  administracji, od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do godz. 1600
 3. Identyfikator odbierz osobiście lub za pośrednictwem wskazanego we wniosku pełnomocnika.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail:
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • możesz także dostarczyć wniosek osobiście do właściwej Administracji.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8428/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.

Od 19 kwietnia 2022 r. obowiązują nowe zasady parkowania na podwórku wewnętrznym obejmującym budynki przy ul. Anielewicza 2, 4; ul. Andersa 21, 21A; ul. Nalewki 2, 6. 

Na podwórku objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator mieszkańcy oraz najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie Administracji Domów Komunalnych nr 1 przy ul. Pawiej 9
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Wypełniony wniosek wraz z kopią dowodu rejestracyjnego prześlij lub złóż we właściwej  administracji, od poniedziałku do piątku, od godz. 800 do godz. 1600
 4. Identyfikator odbierz osobiście lub za pośrednictwem wskazanego we wniosku pełnomocnika.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: adk1@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • możesz także dostarczyć wniosek osobiście do  Administracji Domów Komunalnych nr 1 przy ul. Pawiej 9

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 8755/2022 z dnia 06.04.2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 8540/2022 z dnia 09.03.2022 r.