Lokale użytkowe - dodatkowe informacje i wnioski

Chcesz wyremontować lokal użytkowy? Pamiętaj, że musisz wystąpić o zgodę do ZGN!

 • Wypełnij wniosek o zgodę na remont lokalu użytkowego i dołącz do niego niezbędną dokumentację.
 • Zapoznaj się z listą robót, które mogą być uznane jako trwale podnoszące wartość lokalu. Znajdziesz ją w załączniku nr 5 do umowy najmu.
 • Część udokumentowanych nakładów, którą poniosłeś/poniosłaś na prace trwale podnoszące wartość lokalu, może zostać rozliczona w trakcie stosunku najmu lub już po jego zakończeniu.
 • Do wniosku w tej sprawie musisz dołączyć zgodę ZGN Śródmieście na wykonanie prac remontowych, kosztorysy powykonawcze i kopie faktur. Za czas oczekiwania na zgodę możesz wystąpić o obniżkę.
 • Wniosek możesz złożyć po zakończeniu robót i ich odbiorze przez ADK. Pamiętaj, ze okres za który udzielna jest obniżka liczony jest od momentu złożenia pełnej dokumentacji zatwierdzonej przez inspektorów odpowiednich branż.

W przypadku pytań, skontaktuj się z Działem Technicznym ZGN Śródmieście, tel. 22 33 66 152.

Dział Techniczny zajmuje się m.in. sprawami związanymi z wydawaniem zgód na remonty i modernizacje lokali.

Do pobrania:

Chcesz umieścić reklamę, szyld, tablicę informacyjną, inny znak wizualny lub markizy na elewacji budynku stanowiącego własność m.st. Warszawy? Musisz uzyskać niezbędne zgody w tej sprawie.

 • Zapoznaj się z szczegółowymi wskazaniami dotyczącymi umieszczania reklam i informacji wizualnych. Są one zawarte w Zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy.
 • Złóż do ZGN Śródmieście wniosek o wydanie zgody na najem powierzchni reklamowej. We wniosku opisz, jak ma wyglądać reklama i zaproponuj stawkę za najem. Załącz także dokumentację techniczną oraz zdjęcie elewacji z zaznaczeniem miejsca, w którym miałaby się znaleźć reklama.
 • Pamiętaj, że zgoda na umieszczenie urządzenia reklamowego uwarunkowana jest stanowiskiem organów nadrzędnych – właściwych w kwestii decydowania o estetyce miasta, jak Wydział Ochrony Krajobrazu Miasta Biura Architektury i Planowania Przestrzennego oraz podejmowania decyzji w sprawie obiektów zabytkowych lub obiektów położonych na obszarach chronionych – jak Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Uwaga! Nasze lokale są często częścią nieruchomości wspólnych, zarządzanych przez wspólnotymieszkaniowe. W takich przypadkach konieczne będzie uzyskanie zgody wspólnoty na wykorzystanie elewacji budynku pod reklamę.

Masz pytania? Skontaktuj się z Działem Lokali Użytkowych ZGN Śródmieście,
tel. 22 23 12 284, e-mail: lu@zgn.waw.pl

Do pobrania:

Najemcy lokali użytkowych mogą korzystać z obniżek czynu ze względu na:

 • oczekiwanie na zgodę na remont lokalu użytkowego
 • prowadzenie robót na terenie bezpośrednio przylegającym do nieruchomości lub w nieruchomości, przez m.st. Warszawę, osoby prawne m.st. Warszawy oraz Wspólnoty Mieszkaniowe, których członkiem jest m.st. Warszawa, utrudniających wykonywanie działalności w lokalu bądź powodujących utrudnienia w korzystaniu z garaży, na czas trwania tych robót;
 • udostępnienie toalety w lokalu do użytku publicznego.

Uwaga! Granicę dopuszczonych obniżek czynszu wyznacza suma miesięcznych wydatków obciążających wynajmującego z tytułu utrzymania lokalu.

Zachęcamy do korzystania z naszego elektronicznego biura obsługi klienta eBOK.
Dzięki korzystaniu z eBOK, zyskujesz dostęp do faktur i ich ewentualnych korekt, w tym obniżek.
Wypełnij wniosek i prześlij go na adres: kancelaria@zgn.waw.pl

Do pobrania:

Udostępnienie toalety do użytku publicznego

Jeśli udostępnisz toaletę w lokalu do użytku publicznego, możesz ubiegać się o obniżkę czynszu.
W związku z różnorodnym położeniem i przeznaczeniem lokali, dużą rozpiętością stawek czynszu, oraz z uwagi na niejednolity rozkład i wielkość pomieszczeń, w tym toalet w lokalach, wnioski o obniżenie czynszu są rozpatrywane indywidualnie.
Wysokość ewentualnej obniżki zależy od oceny korzyści dla miasta i dzielnicy z udostępnienia toalety w lokalu do użytku publicznego i określana jest w drodze negocjacji. Maksymalna wysokość obniżki nie może być wyższa niż 10% czynszu za najem lokalu.

Miasto Stołeczne Warszawa oferuje najemcom lokali użytkowych i garaży ulgę w spłacie zadłużenia w postaci rozłożenia zadłużenia na raty, odraczania spłaty należności a w szczególnie uzasadnionych przypadkach umorzenie zaległości na podstawie Uchwały Nr LXXXIX/2643/2010 z dnia 9 września 2010r.

Aby skorzystać z takiej formy pomocy należy wypełnić wniosek i złożyć go w Administracji Domów Komunalnych lub w Kancelarii Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami przy ul. Szwoleżerów 5 w Warszawie.

W przypadku zaległości za garaż lub reklamę proszę o kontakt z poniższymi numerami telefonów. Kontakt telefoniczny: 22 23 12 212, 22 33 66 169, 22 23 12 272, 22 23 12 258, 22 23 12 285 i 22 33 66 170, e-mail: windykacja@zgn.waw.pl

Do pobrania:

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta eBOK to darmowa aplikacja dla Najemców lokali użytkowych i mieszkalnych oraz Dzierżawców.

Zapewnia ona dostęp do: 

 • kartoteki konta;
 • e-faktur za lokal użytkowy;
 • e-faktur za dzierżawę gruntu;
 • informacji o opłatach za lokal mieszkalny.

Dlaczego warto korzystać z e-BOK? 

 • Rachunki zawsze dostajesz na czas – otrzymujesz e-fakturę lub korekty faktur już dzień po ich wystawieniu.
 • Nie musisz gromadzić papierowych dokumentów – wszystkie faktury masz w jednym miejscu.
 • Dostęp do faktur masz o dowolnej porze i z każdego miejsca, gdzie działa Internet.
 • Dbasz o środowisko.
 • Możesz łatwo sprawdzić saldo swojego konta.

Jak założyć konto w e-BOK?

 1. Pobierz wniosek.
 2. Skan (lub zdjęcie) wypełnionego i podpisanego wniosku prześlij na adres e-mail: kancelaria@zgn.waw.pl 
 3. W odpowiedzi otrzymasz indywidualny identyfikator logowania i hasło startowe do konta internetowego. 
 4. Zaloguj się do konta za pośrednictwem strony internetowej www.zgn.waw.pl lub bezpośrednio pod tym linkiem (https://ebok.zgn.waw.pl/srodmiescie/)
 5. Przy pierwszym logowaniu zmień hasło na własne.

Odzyskiwanie dostępu do konta e-BOK

W celu odzyskania dostępu do konta, zresetowania hasła lub innych zagadnień technicznych dotyczących e-bok’a prosimy o wysłanie wiadomości z konta e-mail przypisanego do kontaktu na adres e-mail: ebok@zgn.waw.pl 

Wiadomość powinna zawierać:

 1. Nazwę Podmiotu
 2. Nr identyfikacyjny e-bok ewentualnie nr identyfikacyjny lokalu
 3. Dane osoby do kontaktu oraz numer telefonu do kontaktu
 4. Krótki opis problemu.

Do pobrania: