Dzierżawa - procedura

Zasady dzierżawy

Planujesz wydzierżawić grunt należący do m.st. Warszawy? Zapraszamy do zapoznania się z niezbędnymi informacjami.

  • Wypełnij wniosek o dzierżawę. Uwzględnij w nim informację o przeznaczeniu nieruchomości. Dołącz także mapę z zaznaczeniem terenu, który chcesz wydzierżawić.
  • Wniosek dostarcz do ZGN Śródmieście lub Administracji Domów Komunalnych, która opiekuje się tym terenem.
  • Zapoznaj się z zasadami wydzierżawiania nieruchomości oraz wzorem umowy dzierżawy.

W związku z wejściem w dniu 30 stycznia 2020r. Zarządzenia zmieniły się zasady dzierżawy nieruchomości w celu dostosowania elementów architektonicznych istniejących budynków do ich potrzeb w postaci wykonania wind zewnętrznych, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, dociepleń budynków, opasek wokół budynków, wiatrołapów oraz altanek śmietnikowych o charakterze trwałym przyległych do budynku wspólnoty mieszkaniowej.

Realizacja inwestycji musi być poprzedzona trwałą regulacja praw do gruntu poprzez ustanowienie służebności gruntowej lub zastosowanie trybu bezprzetargowego określonego w art. 209a lub art. 37 ust. pkt 6 ustawy z dnia 21.08.199r. o gospodarce nieruchomościami. Wnioski w tej sprawie należy składać do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście.

W przypadku inwestycji zrealizowanych przed wprowadzeniem ww. zmiany, ZGN będzie nadal wydzierżawiał grunty z zastrzeżeniem konieczności trwałej regulacji praw do gruntu w okresie obowiązywania umowy

Masz pytania? Odpowiedzą na nie pracownicy Działu Nieruchomości, tel. 22 33 66 134, 22 23 12 226 lub 22 33 66 116.

Załączniki:

Informacje o opłatach

Minimalne stawki czynszu dzierżawnego netto za dzierżawę gruntów m.st. Warszawy zależą od:

  • przeznaczenia terenu;
  • strefy Śródmieścia, w jakiej znajduje się nieruchomość.

Szczegółowe informacje o stawkach minimalnych i o podziale na strefy znajdziesz w plikach do pobrania.

Uwaga! Minimalne stawki czynszu podlegają corocznej waloryzacji.

Do pobrania: