Deklaracja dostępności strony informacyjnej Zakładu Gospodarowania Nieruchomości w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Zakładu Gospodarownia Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia

Mapy
Dokumenty archiwalne opublikowane przed 23 września 2018 roku
Treści zewnętrzne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Magdalena Kowalska
 • E-mail: kowalska.magdalena@zgn.waw.pl
 • Telefon: +48223366100

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)


Dostępność architektoniczna


Siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy znajdują się w 9 lokalizacjach:

 • Budynek siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Szwoleżerów 5, 00–464 Warszawa

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Dragonów 01, Szwoleżerów 04, 02, 01
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami przy budynku
Wejście dostępne z pochylnią od ul. Szwoleżerów
Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: pracownik ochrony – kontrola wejścia do budynku
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 33 66 100
Dostosowania w budynku: pętla indukcyjna, oznaczenia kontrastowe schodów, oznaczenia kontrastowe drzwi i elementów szklanych, dzwonek przywołujący przy wejściu do budynku
Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku
Na stronie internetowej www.zgn.waw.pl jest zamieszczona informacja o działalności w języku migowym i tekście łatwym do czytania ETR.

 • Budynek siedziby Administracji Domów Komunalnych Nr 1, ul. Pawia 9, 00–164 Warszawa

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Nalewki 01, Anielewicza 04,02,05,06, Zamenhofa 01
Miejsce parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami 30 metrów od Siedziby ADK-1 na ul. Pawiej
Wejście dostępne z pochylnią od ul. Pawiej
Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: sekretariat
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 88 71 112, 22 88 71 116
Dostosowania w budynku: domofon przywołujący przy wejściu do budynku
Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku

 • Budynek siedziby Administracji Domów Komunalnych Nr 2, ul. Wilcza 38a, 00-679 Warszawa

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Hoża 01, Hoża 02, Hoża 04, Plac Konstytucji 05,
Miejsce parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami
Wejście dostępne z pochylnią
Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: pok. nr 6 na parterze
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 89 12 112 lub 22 88 12 100
Dostosowania w budynku: oznaczenia kontrastowe schodów, oznaczenia kontrastowe drzwi i elementów szklanych, dzwonek przywołujący przy wjeździe na teren nieruchomości oraz domofon przy drzwiach wejściowych
Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku

 • Budynek Urzędu m. st. Warszawy, wykorzystywany przez Administrację Domów Komunalnych nr 4, ul. Jezuicka 1/3, 00-238 Warszawa

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Stare Miasto 02, Stare Miasto 01, Kapitulna 01, Kapitulna 02
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami znajduje się przy ulicy Kanonia 8
Dostępna jest rozkładana pochylnia do wejścia od strony prześwitu bramowego
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: ochrona – znajduje się po prawej stronie zaraz za wejściem lub sekretariat na 1 piętrze
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 53 10 100 lub 22 53 10 112
Dostosowania w budynku: oznaczenia kontrastowe schodów
Pomieszczenia Administracji Domów Komunalnych nr 4 znajdują się na parterze oraz 1 piętrze budynku Jezuicka 1/3. Obsługa klienta odbywa się na parterze po lewej stronie . Punkt podawczy wraz z sekretariatem ADK-4, znajduje się na I piętrze budynku, po prawej stronie na końcu ciągu pieszego.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku

 • Lokal Administracji Domów Komunalnych nr 5, ul. Gałczyńskiego 12, 00–362 Warszawa – Punkt obsługi klienta

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Ordynacka 01, 02, M Nowy Świat – Uniwersytet
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami: Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Kopernika
Wejście niedostępne. Aby dostać się na poziom parteru budynku należy pokonać trzy stopnie zewnętrzne od strony ul. Gałczyńskiego lub jeden stopień zewnętrzny od strony ul. Kopernika
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: punkt zgłoszeń na parterze lub sekretariat na 1 piętrze
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 66 00 100 lub 22 66 00 112
Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku

 • Budynek siedziby Administracji Domów Komunalnych nr 5, ul. Gałczyńskiego 12a, 00–362 Warszawa – budynek główny

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Ordynacka 01, 02, Nowy Świat – Uniwersytet
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami: Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Kopernika
Wejście niedostępne. Aby dostać się na poziom parteru budynku należy pokonać jeden stopnień zewnętrzny oraz schody wewnątrz budynku
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: punkt zgłoszeń na parterze lub sekretariat na 1 piętrze
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 66 00 100 lub 22 66 00 112
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku

 • Budynek siedziby Administracji Domów Komunalnych Nr 6, ul. F. S. Jezierskiego 3/5, 00–457 Warszawa

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Rozbrat 04, Śniegockiej 01
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Przemysłowej róg Koźmińskiej.
Wejście dostępne z pochylnią od ul. Jezierskiego
Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: punkt zgłoszeń na parterze lub sekretariat na 1 piętrze
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 53 75 100 lub 22 53 75 112
Dostosowania w budynku:, oznaczenia kontrastowe schodów, oznaczenia kontrastowe drzwi i elementów szklanych, dzwonek oraz domofon przywołujący przy wejściu do budynku
Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku

 • Budynek siedziby Pionu Finansowo-Księgowego ZGN. ul. Mokotowska 67a, 00-530 Warszawa

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Wspólna 02, Pl. Trzech Krzyży 03
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Wilczej 10
w bezpośrednim sąsiedztwie wejściowego do prześwitu bramowego
Wejście niedostępne – siedmiostopniowe schody
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: sekretariat
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 62 77 505
Dostosowania w budynku: oznaczenia kontrastowe schodów, oznaczenia kontrastowe drzwi i elementów szklanych
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku