null

Zieleń

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zieleń – Wiem o wycince

Adres nieruchomości Numer decyzji Data wydania decyzji Organ wydający decyzję Termin na usunięcie drzewa Decyzja (załącznik)
ul. Nowiniarska 12 (dz. ew. 41, obręb 5-02-05) PE-ZD-II.7120.1.930.2023.SS 8.11.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.03.2024 Pobierz
ul. Gen. W. Andersa 20A (dz. ew. 16, obręb 5-02-04) PE-ZD-II.7120.1.1065.2023.SS 11.10.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.03.2024 Pobierz
ul. Chmielna 32 (dz. ew. 67, obręb 5-03-10) WZ.5146.965.2023.AG 02.10.2023 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 31.03.2024 Pobierz
ul. Frascati 8/10A (dz. ew. 63/3, obręb 5-06-05) WZ.5146.940.2023.MRe 25.09.2023 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 15.12.2023 Pobierz
ul. Ordynacka 13 (dz. ew. 17/3, obręb 5-04-07) PE-ZD-II.7120.1.982.2023.SS 25.09.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 29.02.2024 Pobierz
ul. K.I. Gałczyńskiego 10 (dz. ew. 17/5, obręb 5-04-07)  PE-ZD-II.7120.1.982.2023.SS 25.09.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 29.02.2024 Pobierz
ul. K.I. Gałczyńskiego 7 (dz. ew. 31/11, obręb 5-04-07) PE-ZD-II.7120.1.982.2023.SS 25.09.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 29.02.2024 Pobierz
ul. K.I. Gałczyńskiego 3 (dz. ew. 31/3, obręb 5-04-07) PE-ZD-II.7120.1.982.2023.SS 25.09.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 29.02.2024 Pobierz
Jazdów (dz. ew. 7/6, obręb 5-06-08) WZ.5146.941.2023.MRe 25.09.2023 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 15.12.2023 Pobierz
ul. Nowy Świat 43 (dz. ew. 34/5, obręb 5-03-11) WZ.5146.922.2023.AG 22.09.2023 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 30.11.2023 Pobierz
ul. Franciszkańska 12 (dz.ew. 27/8, obręb 5-02-05) PE-ZD-II.7120.1.968.2023.SS 21.09.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.11.2023 Pobierz
ul. Karowa 14/16 (dz.ew. 27/4, obręb 5-04-02) PE-ZD-II.7120.1.967.2023.SS 21.09.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.11.2023 Pobierz
ul. Sapieżyńskiej 7b (dz.ew. 27/9, obręb 5-02-05) PE-ZD-II.7120.1.966.2023.SS 21.09.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.11.2023 Pobierz
ul. Nowy Świat 47a (dz.ew 25/1, obręb 5-03-11) WZ.5146.877.2023.AG 13.09.2023 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 30.06.2024 Pobierz
ul. Zakroczymska 3a (dz.ew 23/4, obręb 5-02-05) WZ.5146.842.2023.AG 12.09.2023 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 30.11.2023 Pobierz
ul. Kredytowa 3a (dz. nr ew 47, obręb 5-03-07) PE-ZD-II.7120.1.824.2023.SS 8.09.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.11.2023 Pobierz
ul. Marszałkowska 34/50, Plac Konstytucji 2, Mokotowska 29a (dz. nr ew 70/6, obręb 5-05-07) WZ.5146.838.2023.MRe 5.09.2023 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 15.12.2023 Pobierz
ul. Koszykowa 33 (dz. nr ew 70/5, obręb 5-05-07) WZ.5146.852.2023.Mre 5.09.2023 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 15.12.2023 Pobierz
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6 (dz. nr ew 8/5, obręb 5-05-10) WZ.5146.837.2023.MRe 5.09.2023 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 15.12.2023 Pobierz
Skwer Oleandrów (dz.nr ew 41, obręb 5-05-10) WZ.5146.789.2023.AG 18.08.2023 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 31.11.2023 Pobierz
ul. Franciszkańska 4 (dz.nr ew. 32/2, obręb 5-02-05) 1095/2023/PE-ZD-II 10.08.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.11.2023 Pobierz
ul. Sapierzyńska 7 (dz.nr ew. 27/9, obręb 5-02-05) 1096/2023/PE-ZD-II 10.08.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.11.2023 Pobierz
ul. J.Lewartowskiego 12/Miłej 9 (dz. nr ew. 22, obręb 5-01-05) 1036 /2023 / PE-ZD-II. 27.07.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2023 Pobierz
ul. Marszałkowska 53, Marszałkowska 55/73 i Wilcza 35/41( dz.nr.ew. 124/14, obręb 5-05-03) WZ.5146.35.2023.MRe 1.06.2023 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 30.09.2023 Pobierz
ul. E. Plater 55 (dz. nr ew. 24/1, obręb 5-03-06) 932 /2023 / PE-ZD-II. 7.07.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2023 Pobierz
ul. Foksal 18 (dz. nr.ew. 31/2, obręb 5-04-07) 915/2023/PE-ZD-II 4.07.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.09.2023 Pobierz
ul.Smuligowskiego 7 (dz.nr ew. 61, obręb 5-04-08) 914/2023/PE-ZD-II 4.07.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.09.2023 Pobierz
ul. Warecka 5/7 (dz.nr ew. 25/1, obręb 5-03-111) WZ.5146.584.2023.AG 27.06.2023 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 30.09.2023 Pobierz
ul. Miłej 1,5, ul. Lewartowskiego 10 i ul. Zamenhoffa 13 (dz.nr ew. 22, obrębęb 5-01-05) 881/2023 27.06.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2023 Pobierz
ul. Orlej 3, 5, 7/9 (dz. nr ew. 39/6, obręb 5-03-01) R 879 /2023/ PE-ZD-II 26.06.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2023 Pobierz

ul Kredytowa 3A/ Mazowiecka 11 (dz. nr ew. 38/2 obręb 5-03-07)

809/2023/PE-ZD-II

14.06.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego

31.08.2023

31.12.2023

Pobierz
ul. Fabryczna 27 (dz.nr ew. 53/1, obręb 5-06-09) WZ.5146.345.2023.MDo 17.05.2023 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 30.10.2023 Pobierz
ul. Lewartowskiego 22 (dz.nr ew. 27, obręb 5-01-04) 605 /2023 /PE-ZD-II 28.04.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2023 Pobierz
ul. Miła 9 (dz.nr ew. 22, obręb 5-01-05) 605 /2023 /PE-ZD-II 28.04.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2023 Pobierz
ul. Lewartowskiego 12 (dz.nr ew. 22, obręb 5-01-05) 605 /2023 /PE-ZD-II 28.04.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2023 Pobierz
ul. Ordynacka 9 (dz. nr ew. 17/3, obręb 5-04-07) 514 /2023 / PE-ZD-II. 14.04.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2023 Pobierz
ul. Bonifraterska 6 (dz. nr ew. 52/1, obręb 5-02-05) 489 /2023 / PE-ZD-II. 11.04.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.11.2023 Pobierz
ul. Chmielna 27/31 (dz.nr ew. 96/9, obręb 5-03-10) WZ.5146.134.2023.PK 23.02.2023 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 31.12.2023 Pobierz
ul. Karmelickiej 3A (dz. nr ew. 20/8, obręb 5-01-08) 311 /2023 / PE-ZD-II. 1.03.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.11.2023 Pobierz
ul. Górskiego 5 (dz. nr ew. 47, obręb 5-03-11) 292 /2023 / PE-ZD-II. 23.02.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2023 Pobierz
ul. Hoża 21/23 (dz. nr ew. 7/3, obręb 5-05-04) 252 /2023 / PE-ZD-II. 14.02.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 28.04.2023 Pobierz
al. Solidarności 113 (dz. nr ew. 39/6, obręb 5-03-01) 185 /2023 / PE-ZD-II. 31.01.2023 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.09.2023 Pobierz
ul. Franciszkańska 10 (dz. ew. nr 27/9, obręb 5-02-05) WPN-I.6401.689.2022.MD 23.12.2022 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 28.02.2023 Pobierz
ul. Armii Ludowej 7 (dz.nr. ew. 4/5, obręb 5-05-11) WZ.5146.1391.2022.PK 14.12.2022 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 15.05.2023 Pobierz
ul. Franciszkańska 10 (dz.nr ew. 27/9, obręb 5-02-05) WZ.5146.1355.2022.AL 06.12.2022 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 30.03.2023 Pobierz
ul. Sapieżyńska 1 (dz. nr ew. 23/2, obręb 5-02-05) 1494 /2022 / PE-ZD-II. 25.11.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.03.2023 Pobierz
ul. Nowiniarska 12 (dz. nr ew. 41, obręb 5-02-05) 1493 /2022 / PE-ZD-II. 25.11.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 28.02.2023 Pobierz
ul. Filtrowa 9 (dz. nr ew. 17, obręb 5-05-08) 1492 /2022 / PE-ZD-II. 25.11.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.03.2023 Pobierz
ul. Lewartowskiego 10 (dz. nr ew. 22, obręb 5-01-05) 1483 /2022 / PE-ZD-II. 24.11.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.03.2023 Pobierz
ul. Nowolipki 6a (dz. nr ew. 78/2, obręb 5-01-07) 1472 /2022 / PE-ZD-II 23.11.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.03.2023 Pobierz
ul. Krakowskie Przedmieście 6 (dz. nr ew. 45/2, obręb 5-04-02)

1432 /2022 / PE-ZD-II.

15.11.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2023 Pobierz
ul. Topiel 27, 29, ul. Oboźna 3 (dz. nr ew. 33/2, obręb 5-04-05) 1419 /2022 / PE-ZD-II 10.11.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2023 Pobierz
ul. Orla 6A (dz. nr ew. 44/4, obręb 5-03-01)

1405 /2022 / PE-ZD-II.

9.11.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2023 Pobierz
ul. T. Boya-Żeleńskiego 6 (dz. nr ew. 8/5, obręb 5-05-10) 1385 /2022 / PE-ZD-II 3.11.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2022 Pobierz
ul. Nowiniarskiej 12 (dz. ew. nr 41 z obrębu 5-02-05) WPN-I.6401.600.2022.MD 28.10.2022 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 28.02.2023 Pobierz
ul. Bracka 20 (dz. nr ew. 96, obręb 5-03-11) WPN-I.6401.595.2022.MD 25.10.2022 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 28.02.2023 Pobierz
ul. Mokotowska 67a (dz. nr ew. 53, obręb 5-05-04) 1342/2022 /PE-ZD-II 24.10.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.04.2023 Pobierz
ul. Orla 11 (dz. ew. nr 39/6 obręb 5-03-01) WPN-I.6401.592.2022.MD 21.10.2022 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 31.12.2022 Pobierz
ul. Emilii Plater 31 (dz. nr ew. 50/2, obręb 5-05-01)

1270/2022 /PE-ZD-II

11.10.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2022 Pobierz
al. Solidarności 66 (dz. nr ew. 8, obręb 5-02-10) 1174/2022/PE-ZD-II 22.09.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego od dnia 16 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 Pobierz
al. Solidarności 66 (dz. nr ew. 8, obręb 5-02-10) WPN-I.6401.535.2022.MD 19.09.2022 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie od dnia 16 października 2022 do 31 grudnia 2022 Pobierz
ul. Gen. W. Andersa 20A (dz. nr ew. 16, obręb 5-02-04) 1124/2022/PE-ZD-II 9.09.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.10.2022 Pobierz
ul. Anielewicza 10 (dz. nr ew. 36, obręb 5-01-04) 1123/2022/PE-ZD-II 9.09.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 15.12.2022 Pobierz
ul. Hoża 19 (dz. nr ew. 7/3, obręb 5-05-04) 1128/2022/PE-ZD-II 9.09.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.11.2022 Pobierz
ul. Brzozowa 20 (dz. nr ew. 21, obręb 5-02-09) WZ.5146.972.2022.PK 29.08.2022 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 30.11.2022 Pobierz
ul. J. Lewartowskiego 22 (dz. nr ew. 27, obręb 5-01-04) 1063/2022/PE-ZD-II 24.08.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 15.12.2022 Pobierz
Jazdów (dz. nr ew. 7/6, obręb 5-06-08) WZ.5146.746.2022.MRe 18.08.2022 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 31.12.2022 Pobierz
ul. Gen. W. Andersa 16 (dz. nr ew. 16, obręb 5-02-04) 996/2022/PE-ZD-II 9.08.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.09.2022 Pobierz
ul. Emilii Plater 29 (dz. nr ew. 52/1
z obr. 5-05-01)

966/2022/PE-ZD-II

2.08.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.09.2022 Pobierz
ul. Pańska 3 (dz. nr ew. 37 z obr. 5-03-08) 965/2022/PE-ZD-II 2.08.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.09.2022 Pobierz
ul. Mokotowska 27 (dz. nr ew. 70/6
z obr. 5-05-07)
WZ.5146.622.2022.MRe 27.07.2022 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 31.12.2022 Pobierz
ul. Bednarska 9 (dz. ew. nr 7/2 w obrębie 5-04-03) WZ.5146.804.2022.AG 4.07.2022 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 30.09.2022 Pobierz
ul. Lądowa 1/3 (dz. ew. nr 39/67 w obrębie 5-06-17) 817/2022/PE-ZD-II 5.07.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2022 Pobierz
ul. Orla 11 (dz. ew. nr 39/6 w obrębie 5-03-01) 792/2022/PE-ZD-II 29.06.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.12.2022 Pobierz
ul. Dubois 12 (dz. ew. nr 2/2 w obrębie5-01-06) 740/2022/PE-ZD-II 22.06.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 15.12.2022 Pobierz
ul. Miła 1 (dz. ew. nr 22 w obrębie5-01-05) 710/2022/PE-ZD-II 13.06.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 15.12.2022 Pobierz
Al. Jerozolimskie 11/19, ul. Bracka 11/13, ul. Nowogrodzka 4a (dz. ew. nr 86/4 w obrębie 5-05-02) 669/2022/PE-ZD-II 04.06.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.06.2022 Pobierz
ul. T. Gamerskiego 7 (dz. ew. nr 59 w obrębie 5-03-02) 653/2022/PE-ZD-II 01.06.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.09.2022 Pobierz
ul. Marszałkowska 55/73 (dz. ew. nr w obrębie 5-05-03)124/14 WZ.5146.558.2022.PK 24.05.2022 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 31.12.2022 Pobierz
ul. Karmelicka 1b (dz. ew. nr 63/20 w obrębie 5-01-08) 611/2022/PE-ZD-II 25.05.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 15.12.2022 Pobierz
ul. Nowiniarska 8 (dz. ew. nr 66/2 w obrębie 5-02-05) 495/2022/PE-ZD-II 29.04.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.06.2022 Pobierz
ul. Foksal 18 (dz. ew. nr 31/5 w obrębie 5-04-07) 497/2022/PE-ZD-II 29.04.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 31.08.2022 Pobierz
ul. Karowa 14/16 (dz. ew. nr 27/3 w obrębie 5-04-02) 496/2022/PE-ZD-II 29.04.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.06.2022 Pobierz
ul. Lipowa 5 (dz. ew. nr 8 w obrębie 5-04-06) 475/2022/PE-ZD-II 22.04.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.09.2022 Pobierz
ul. Sowia 2 (dz. ew. nr 59 w obrębie 5-04-01) WZ.5146.436.2022.PK 01.04.2022 Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków 30.06.2022 Pobierz
ul. Lipowa 5 (dz. ew. nr 8 w obrębie 5-04-06) 315/2022/PE-ZD-II 15.03.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.06.2022 Pobierz
ul. Zajęcza 10 (dz. ew. nr 32 w obrębie 5-04-06) 289/2022/PE-ZD-II 10.03.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.06.2022 Pobierz
ul. Solec 62 (dz. ew. nr 29/18 w obrębie 5-04-08) 171/2022/PE-ZD-II 10.02.2022 Marszałek Województwa Mazowieckiego 30.06.2022 Pobierz

 

Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Decyzje do pobrania powstały poza Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za ich dostępność.
Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 33 66 120, można również wysłać wiadomość e-mail na adres sekretariat@zgn.waw.pl