null

Ogłoszenia i konkursy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Adres nieruchomości Powierzchnia w m2 Przeznaczenie Załącznik
Al. Róż 10 ( dz.ew 53/2—cz. w obrębie 5-05-07) 10,00 teren pod ustawienie pojemników na odpady komunalne Ogłoszenie
ul. Gałczyńskiego 12 (dz.ew 17/3 – cz w obrębie 5-04-07) 11,50 miejsce postojowe Ogłoszenie
ul. Smolna 40 (dz.ew 58/3 – cz., 58/23 – cz w obrębie 5-04-07) 649,31 parking komercyjny Ogłoszenie

ul. Wilcza 26a (dz.ew 31—cz w obrębie 5-05-04) 

68,00  na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej na cele niezarobkowe związane z zarządzaniem nieruchomością wraz z altaną śmietnikową i miejscem na pojemniki na odpady Ogłoszenie
ul. Nowolipie 17/17a/17b (dz.ew 63/20—cz w obrębie 5-01-08) 6,51 miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej nr 8 Ogłoszenie
ul. Nowolipki 6 (dz.ew.78/2—cz. w obrębie 5-01-07) 42,96 pod istniejącą altanę śmietnikową wraz z przyległym terenem Ogłoszenie

ul. Dobra (dz.ew 29/18 – cz. w obrebie 5-04-08)

7,00 teren pod istniejącą altaną śmietnikową Ogłoszenie
ul. Mokotowska 26 (dz.ew 78—cz. w obrębie 5-05-07) 11,50 miejsce postojowe dla mieszkańca Ogłoszenie
ul. Parkowa 11 (dz. ew. 17/37—cz. w obrębie 5-06-16) 7,00 część istniejącej altany śmietnikowej wraz z terenem przyległym Ogłoszenie
ul. Czerniakowska 139 (dz. ew. 17/37—cz. w obrębie 5-06-16) 28,00 wystawa rowerów wraz z ustawieniem stojaków rowerowych Ogłoszenie
ul. Okólnik 9A (dz.ew. 79 – cz., 82/2 w obrębie 5-04-07) 211,73 prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej, na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością, teren zieleni, teren pod pojemnikami na odpady Ogłoszenie
ul. Noakowskiego 4 (dz.ew. 30 w obrębie 5-05-05) 97,00 grunt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie
nieruchomości wspólnej na cele niezarobkowe związane z
zarządzaną nieruchomością oraz altana śmietnikowa
Ogłoszenie
ul. Nowolipki 2/ Nowolipki 2a/ L. Zamenhofa 4 (dz. ew. nr 72/2 w obrębie 5-01-07) 12,50 konkurs nr 5/2022 na dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na miejsce postojowe nr 1 Załączniki do konkursu
al. Solidarności 78 (dz.ew. nr 63/20—cz. z obrębu 5-01-08) 11,50 miejsce postojowe nr 22 Ogłoszenie
ul. Świętokrzyska (dz. ew. nr 86—cz. z obrębu 5-03-07) 18,00 pojemniki na odpady komunale Ogłoszenie

ul. Czerniakowska 139 (dz. ew nr 17/37—cz.)

36,00 grunt pod istniejący pawilon handlowy Ogłoszenie

ul. Nowolipie 17/17a/17b (dz. ew. nr 63/20—cz.)

6,51 miejsca postojowe dla osoby niepełnosprawnej nr 3 i 16 Ogłoszenie

ul. Nowolipie 17/17a/17b (dz. ew. nr 63/20—cz.)

6,51 miejsce postojowe nr 7 Ogłoszenie

ul. Nowolipie 17/17a/17b (dz. ew. nr 63/20—cz.)

6,51 miejsce postojowe nr 1 Ogłoszenie

ul. Plater 47 (dz. ew. nr 20/3 — cz. z obrębu 5-03-08)

706,00 grunt przy budynku pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości wspólnej na cele niezarobkowe związane z zarządzaną nieruchomością Ogłoszenie

ul. Litewska 12 (dz. ew. nr 7 — cz. z obrębu 5-05-11)

12,50 miejsce postojowe nr 10 dla mieszkańca Ogłoszenie

ul. Hoża 72 (dz. ew. nr 115—cz. z obrębu 5-05-01)

16,00 ustawienie pojemników na odpady segregowane oraz składowanie odpadów gabarytowych Ogłoszenie

ul. Litewska12 (dz. ew. nr 7 — cz. zobrębu 5-05-11)

12,50 miejsce postojowe nr 6 na rzecz innych użytkowników

Ogłoszenie