null

Nowe zasady parkowania na Kredytowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Samochód elektryczny w kolorze czarnym
Autor: Rafał Motyl

Od 1 lipca 2022 r. obowiązywać będą nowe zasady parkowania na podwórku wewnętrznym obejmującym budynki przy ul. Kredytowej 1a, 3.

Na podwórku objętym programem zaparkują wyłącznie posiadający identyfikator mieszkańcy oraz najemcy i właściciele lokali użytkowych. Obowiązuje zakaz wjazdu i postoju dla obcych samochodów.

Identyfikatory mogą otrzymać osoby, które:

 • posiadają meldunek w budynkach w obrębie podwórka lub złożą oświadczenie o wpisie na listę wyborców w obrębie podwórka wraz z kopią decyzji wydanej w sprawie;

 • są właścicielami lub najemcami lokali użytkowych znajdujących się w obrębie podwórka;

 • są dzierżawcami miejsc postojowych zlokalizowanych na obszarze objętym programem;

 • Ponadto, uprawnieni do otrzymania identyfikatora są administratorzy nieruchomości znajdujących się w obrębie podwórka oraz podmioty świadczące usługi konserwacyjne, remontowo-budowlane bądź inne na rzecz administratorów, najemców bądź właścicieli nieruchomości. Szczegóły znaleźć można w regulaminie, obowiązującym na danym obszarze. 

Szczegóły znaleźć można w regulaminie.

Jak otrzymać bezpłatny identyfikator?

 1. Pobierz wzór wniosku lub odbierz go osobiście w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.
 2. Możesz pobrać oświadczenie o wpisie na listę wyborców.
 3. Prześlij do ZGN Śródmieście skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
 4. Identyfikator otrzymasz drogą korespondencyjną.

Gdzie przesłać wniosek?

 • na adres e-mail: kancelaria@zgn.waw.pl
 • za pośrednictwem skrzynki ePUAP;
 • drogą korespondencyjną na adres: ZGN Śródmieście, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa;
 • Możesz także dostarczyć wniosek osobiście do siedziby ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podstawa prawna:

Uchwała Zarządu Dzielnicy Śródmieście nr 9087/2022 z dnia 18.05.2022 r.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób, których dane zostały wskazane we wniosku dotyczącym nabycia i korzystania z uprawnień do wjazdu, zatrzymywania i korzystania z miejsc postojowych zlokalizowanych na wyznaczonym obszarze Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.