null

Lokal na kulturę

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jasne pomieszczenie z kolumnami po obu stronach
Nowy Świat 61,63 | Autor: ZGN ŚRÓDMIEŚCIE

Ruszył profilowany konkurs ofert nr 45/2022 na najem lokali na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej, promocji kultury lub edukacji kulturalnej, z możliwością prowadzenia małej gastronomii.

Dla kogo

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie organizacje pozarządowe realizujące zadania w zakresie kultury i sztuki zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w sferze kultury, dla których działalność ta jest celem statutowym i których dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową, działające samodzielnie lub we współpracy z podmiotami komercyjnymi, które to podmioty posiadają PKD odpowiednie dla rodzaju planowanej w lokalu działalności (wówczas umowa najmu zostanie zawarta na zasadach współnajmu).

Lokale do wynajęcia w konkursie

  • Aleje Jerozolimskie 42, powierzchnia - 186,87 m2
  • ul. Nowy Świat 61,63, powierzchnia - 1 301,54 m2
  • ul. Nowolipki 2,2A, powierzchnia - 304,36 m2

Na jaką działalność

Lokale można wynająć na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej, promocji kultury lub edukacji kulturalnej z możliwością prowadzenia małej gastronomii/kawiarni, jako działalności towarzyszącej.

Kryterium wyboru

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami :

  1. szczegółowy zakres planowej działalności kulturalnej w lokalu
  2. wysokość czynszu netto za powierzchnię przeznaczoną na działalność małej gastronomii/kawiarnię
  3. wysokość czynszu netto za powierzchnię przeznaczoną na działalność kulturalną

Do kiedy

Ofertę na najem lokalu - w formie wymaganej warunkami konkursu - należy złożyć w siedzibie ZGN Śródmieście przy ul. Szwoleżerów 5 w Kancelarii (bezpośrednio przy wejściu do budynku) do dnia 24.11.2022 roku do godziny 9:30.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania

W razie pytań lub wątpliwości - zachęcamy do kontaktu mailowego pod adresem lu@zgn.waw.pl  lub telefonicznego – na numer 22 33 66 164, 22 33 66 165

Żeby obejrzeć lokal, można umówić się z naszym przedstawicielem pod numerem telefonu - 885 524 059