null

Dane do faktury, rachunki bankowe, nadpłaty

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nabywca:

Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP 525 22 48 481

Odbiorca:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Szwoleżerów 5
00-464 Warszawa

Informujemy, że w ZGN Śródmieście wpłat należy dokonywać wyłącznie na rachunki bankowe:

  1. Wadia (przetargi, konkursy), zabezpieczenia (należytego wykonania umów):
    38 1030 1508 0000 0005 5087 9069
  2. Kaucje (przed podpisaniem umowy najmu, depozyty na zamianę mieszkania):
    16 1030 1508 0000 0005 5087 9077
  3. Dochody budżetowe (wpłaty za czynsz, świadczenia, odpady komunalne wyłącznie w przypadku braku nr rachunku indywidualnego, kary umowne itp.):
    57 1030 1508 0000 0005 5087 9018
  4. Wpłaty za czynsz, świadczenia i odpady komunalne na indywidualne rachunki bankowe. Od 01.01.2023 roku od wpłat dokonywanych za pośrednictwem Poczty Polskiej będą naliczane opłaty pocztowe.

W przypadku zwrotów nadpłat będą one zwracane na wniosek użytkownika lokalu na wskazany przez niego rachunek bankowy.

Wniosek o zwrot nadpłaty można składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub skan dokumentu na adres poczty elektronicznej kancelaria.fk@zgn.waw.pl, jeżeli zostanie on nadany z adresu e-mailowego podanego w dokumentach wcześniej w ZGN złożonych i zweryfikowanych.

Załączniki: