null

Czym się zajmujemy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście (ZGN Śródmieście) jest jednostką budżetową m.st. Warszawy.

Nasze główne zadania: 

 1. Gospodarowanie w granicach zwykłego zarządu, w sposób i na zasadach określonych przepisami prawa oraz ustaleniami organów m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy – ustaleniami organów Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy: 
  • lokalowym zasobem m.st. Warszawy
  • powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy
 2. Podejmowanie działań na rzecz określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną, dokonania wyboru zarządu lub ustanowienia zarządcy przymusowego,
 3. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez organy m.st. Warszawy, a w odniesieniu do spraw należących do zakresu działania Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – powierzonych przez organ Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 

Zajmujemy się w szczególności:

 • eksploatacją lokali;
 • organizowaniem napraw, konserwacji, remontów i modernizacji;
 • utrzymywaniem czystości i porządku na terenie posesji i osiedli;
 • zawieraniem, dokonywaniem zmian i rozwiązywaniem umów najmu, dzierżawy lub użyczenia,
 • pobieraniem czynszów i opłat z tytułu najmu i eksploatacji lokali,
 • ewidencjonowaniem nieruchomości i lokali,
 • pełną obsługą użytkowników mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy,
 • rozliczeniem przychodów i pożytków oraz wydatków na utrzymanie nieruchomości oraz inne czynności związane z administrowaniem nieruchomościami.

Podstawę naszej działalności stanowią: 

 

Struktura organizacyjna

 

DN DYREKTOR ZGN
Małgorzata Gawęcka
+48 22 33 66 119
ADK Administracje Domów Komunalnych
zobacz więcej

NK Dział Kadr, Płac i Organizacji
+48 22 33 66 137

NP Dział Prawny
+48 22 33 66 1 30

NS Dział Kontroli Wewnętrznej
i Skarg
+48 22 33 66 132

NB Stanowisko ds. BHP
+48 22 53 10 198

NI Dział Informatyki
+48 22 23 12 2 00

NW Dział Windykacji
+48 22 33 66 170
DL Zastępca Dyrektora do spraw Lokalowych

Anna Watras
+48 22 33 66 155
LU Lokali Użytkowych
+48 22 33 66 124

LN Dział Nieruchomości
+48 22 33 66 105

LM Dział Lokali Mieszkalnych
+48 22 23 12 242

LA Dział Administracyjny
+48 22 23 12 2 22
DT Zastępca Dyrektora do spraw Technicznych 

Maciej Wereszczyński
+48 22 33 66 155
TT Dział Techniczny
+48 22 33 66 152

TK Dział Kosztorysowy
+48 22 33 66 172

TZ Dział Zamówień Publicznych
+48 22 33 66 1 12
GK Główny Księgowy 

 

Kinga Suplicka
+48 22 33 66 120

KF Dział Finansowo-Księgowy
+48 22 62 75 500

KC Dział Ewidencji Czynszu, Opłat i Rozliczeń Mediów
+48 22 62 77 501

ZB Zespół ds. Budżetu
+48 22 62 77 562

+48 22 62 77 561

 

Sprawdź lokalizację na mapie