Zarząd Dzielnicy Śródmieście podejmuje uchwałę o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu.

Podstawa prawna: 

artykuł 38 ustęp 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

Przetargi ustne nieograniczone prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zarządzenia nr 4919/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze przetargu.

Poniżej przedstawiamy aktualne ogłoszenia o przetargach.

Przetargi na sprzedaż lokali mieszkalnych

Brak wpisów.