Pomoc Społeczna i Profilaktyka

Wydział Sportu i Spraw Społecznych

ul. Nowy Świat 39

tel. 22 443 92 78
faks 22 443 94 97
e-mail: srodmiescie.wss@um.warszawa.pl

świadczenia rodzinne-telefon: 22 443 92 85, 22 443 92 86, 22 443 92 89, 22 443 92 90

dłużnik alimentacyjny-telefon: 22 443 92 87,

dodatek osłonowy-telefon: 22 443 92 85, 22 443 92 86, 22 443 92 89, 22 443 92 90, 22 443 92 87

adres do korespondencji:
00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43