Ochrona środowiska

Wydział Ochrony Środowiska

Kontakt:

Naczelnik: Jolanta Woźniak
tel. 22 443 92 93
ul. Nowy Świat 39

adres do korespondencji: ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

Sprawy dotyczące zieleni: tel.  22 443 92 96, 443 92 97, 443 92 98, 443 92 99

pozostałe sprawy:  tel. 22 443 92 94, 443 92 95.

e-mail: srodmiescie.wos@um.warszawa.pl