Wydział Ochrony Środowiska

Naczelnik: Jolanta Woźniak

ul. Nowy Świat 39

tel. 22 443 92 93

Kontakt:

sprawy dotyczące zieleni: tel. 22 443 92 96, 443 92 98, 443 92 99

sprawy dotyczące zwierząt: tel. 22 443 92 95

sprawy dotyczące powietrza: tel. 22 443 93 48

sprawy dotyczące hałasu: tel. 22 443 92 94

pozostałe sprawy: tel. 22 443 92 93

e-mail: srodmiescie.wos@um.warszawa.pl

Adres do korespondencji:

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa