Nieruchomości i sprawy lokalowe

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

ul. Nowogrodzka 43

tel. 22 443 94 42
faks 22 443 94 97
e-mail: srodmiescie.wzn@um.warszawa.pl 

W sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokości opłat za użytkowanie wieczyste gruntu telefon: 22 443 94 64 (ułatwieniem w rozmowie będzie przygotowanie numeru karty kontowej oraz posiadanych dokumentów związanych z opłatami rocznymi).

Pełna oferta nieruchomości planowanych przez m.st. Warszawa do sprzedaży w trybie przetargowym znajduje się w mapowym serwisie internetowym.