Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Naczelnik: Anna Derlicka

ul. Nowogrodzka 43, p. 10

tel. 22 443 93 74, faks: 22 443 94 98, mail: srodmiescie.wdg@um.warszawa.pl

Adres do korespondencji:

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

Zadania i kontakt:

  • ewidencja działalności gospodarczej i CEiDG tel. 443 93 75, 443 93 76, 443 93 77, 443 93 78, 443 93 79
  • zezwolenia alkoholowe tel. 443 93 80, 443 93 81, 443 93 82, 443 93 83, 443 93 84
  • handel i gastronomia obwoźna tel. 443 93 79
  • usługi turystyczne tel. 443 93 75, 443 93 78