Informacje o dostępności urzędu

Co robimy

Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy

Tłumaczenie na polski język migowy jest dostępne online.
Na miejscu jest dostępny asystent dla osób niewidomych i słabowidzących.
Na miejscu jest dostępna tablica tyflograficzna dla osób niewidomych.

Urząd Dzielnicy Śródmieście

Warszawa ma osiemnaście dzielnic. Każda dzielnica ma swój urząd. Urząd Dzielnicy Śródmieście jest częścią Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Urzędem Dzielnicy kieruje burmistrz oraz jego współpracownicy. Urząd Dzielnicy jest podzielony na części. Te części to wydziały. Każdy wydział zajmuje się innymi sprawami.

Czym zajmuje się Urząd Dzielnicy Śródmieście

 • zajmuje się sprawami mieszkańców
 • obsługa mieszkańców odbywa się w budynku urzędu
 • dba o jakość pracy przedszkoli, szkół, instytucji kultury i obiektów sportowych na terenie dzielnicy
 • dba o obiekty opieki medycznej, takie jak przychodnia lub szpital
 • zarządza lokalami, budynkami i innymi obiektami na terenie dzielnicy
 • dba o drzewa i roślinność na terenie dzielnicy
 • dba o dobry stan dróg na terenie dzielnicy
 • dba o czystość i porządek na terenie dzielnicy

Co możesz załatwić w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście

 • sprawy związane z miejscem zamieszkania lub z pobytem stałym czy czasowym
 • sprawy związane z pomocą pieniężną dla rodzin, takie jak fundusz alimentacyjny, 500+ i 300+, bon żłobkowy
 • sprawy związane z prowadzeniem firmy
 • sprawy związane z oświatą, na przykład możesz złożyć wniosek o dowóz osób z niepełnosprawnością do przedszkola lub szkoły
 • sprawy związane z kulturą i sportem, na przykład możesz dostać pomoc pieniężną na działania kulturalne i sportowe
 • sprawy związane z projektowaniem i budową budynków, na przykład możesz otrzymać pozwolenie na budowę
 • sprawy związane z projektowaniem i budową dróg, na przykład możesz dowiedzieć się o lokalnych drogach, oświetleniu ulicznym, planowanych remontach i inwestycjach, możesz też zgłosić dziurę w drodze
 • sprawy związane z ochroną środowiska, na przykład możesz zgłosić wycięcie drzew i krzewów albo zgłosić powalone drzewo, zepsute urządzenie na placu zabaw albo zaśmiecone ulice i chodniki
 • sprawy związane z geodezją, na przykład możesz dostać pisemną informację dotyczącą położenia i wielkości twojej działki lub nieruchomości
 • sprawy związane z nieruchomościami i lokalami, na przykład możesz postarać się o przyznanie mieszkania komunalnego lub mieszkania socjalnego Są to mieszkania dla osób, których nie stać na zakup mieszkania.
 • możesz wyrobić tutaj na przykład Kartę Warszawiaka, Kartę Młodego Warszawiaka i Kartę Dużej Rodziny Karty te dają zniżki na przykład na zakupy, przejazdy lub bilety wstępu
 • sprawy związane z dowodem osobistym, prawem jazdy oraz rejestracją pojazdów załatwisz przy ulicy Kruczkowskiego 2, w Wydziale Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów właściwym dla Dzielnicy Śródmieście. To część Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, które nie wchodzi w skład Urzędu Dzielnicy Śródmieście.

Gdzie i jak załatwić sprawę w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście

Sprawy urzędowe załatwisz w Wydziale Obsługi Mieszkańców.
Możesz przyjść osobiście lub załatwić sprawę przez telefon. Swoją wizytę możesz wcześniej umówić telefonicznie lub przez Internet. W Wydziale Obsługi Mieszkańców dowiesz się, jak załatwić daną sprawę. Dostaniesz odpowiedni formularz i dowiesz się, jak go wypełnić.

Kontakt

Numer telefonu: 22 443 91 00
Miejskie Centrum Kontaktu: 19 115

Na stronie internetowej jest dostępny tłumacz języka migowego:

Nowogrodzka 43 – tłumacz migowy

Nowy Świat 39 – tłumacz migowy 

Możesz umówić wizytę w urzędzie przez system rezerwacji Urzędu Miasta.

Adres Urzędu Dzielnicy Śródmieście

ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa

Wskazówki dojazdu

Najbliższy przystanek autobusowy: Centrum
Najbliższy przystanek metro: Metro Centrum

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach Od 8:00 do 16:00

Grafika - tekst łatwy do czytania i rozumienia
 

 

Co robimy – tekst łatwy do czytania i rozumienia 

Co robimy - tłumaczenie na Polski język migowy