Bezpieczeństwo

CO ZGŁOSIĆ? GDZIE DZWONIĆ?

Wszystkie służby współpracują ze sobą i w razie potrzeby przekażą sprawę właściwemu podmiotowi.

Nie obawiaj się dzwonić! – dzięki temu służby wiedzą, że coś się dzieje i mogą pomóc.

Im szybciej zadzwonisz i przekażesz dokładną informację, tym prędzej uzyskasz niezbędną pomoc.

Telefony alarmowe i zakres zgłaszanych spraw

Numer alarmowy 112

 • nagłe zagrożenie życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy
 • nagłe zagrożenie środowiska lub mienia oraz zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • napaść, przemoc, kradzież, włamanie
 • wypadki drogowe
 • naruszenie bezpieczeństwa i porządku
 

Pogotowie Ratunkowe 999

 • nagłe zagrożenie życia lub zdrowia
   
 

Państwowa Straż Pożarna 998

 • pożar, klęska żywiołowa
 • likwidacja miejscowych zagrożeń
 • specjalistyczne czynności ratownicze
   
 

Straż Miejska 986

 • zakłócanie porządku w miejscach publicznych
 • nieprawidłowe parkowanie
 • osoby nietrzeźwe, bezdomni
 • zaśmiecanie, niszczenie mienia
 • porzucone i niebezpieczne zwierzęta

Miejskie Centrum Kontaktu 19 115

 • awarie, uszkodzenia infrastruktury miejskiej
 • problemy i informacje związane z funkcjonowaniem miasta (np. transport, oczyszczanie, odśnieżanie)