null

Zwrot za dowód rejestracyjny i prawo jazdy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wniosek w sprawie zwrotu za prawo jazdy lub dowód rejestracyjny należy złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Należna kwota zostanie zwrócona, zgodnie z dyspozycją w piśmie, w kasie Urzędu lub przekazana na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę. Termin: około tygodnia.