null

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Butelka wina

Do 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mają obowiązek złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2021 roku oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku.

Przypominamy, że zgodnie z art. 111 ust. 4 i ust. 7  ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) do 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, mają obowiązek:

  • złożyć  pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w  2021 roku,
  • dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w  2022 roku.

W celu obliczenia wysokości opłaty można skorzystać ze specjalnego kalkulatora on-line,

Numer rachunku opłaty za zezwolenia:
82 1030 1508 0000 0005 5001 0224

(Na dowodzie wpłaty proszę podać adres i rodzaj placówki, której opłata dotyczy)

W przypadku konieczności  uzyskania zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty, należy złożyć  wniosek wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł. – wniosek do pobrania

Numer rachunku opłaty skarbowej:
 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

UWAGA!!!
Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub nieuiszczenie opłaty w wyznaczonym ustawowo terminie skutkuje wygaśnięciem zezwoleń!
 

Załączniki: