null

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych

Wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych, dla których punkt sprzedaży znajduje się na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. pozycja 1119) wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

  1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal),
  2. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia),
  3. dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę,
  4. jednorazowe (do 2-dni),
  5. na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.
Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
  1. do 4,5% alkoholu oraz piwo,
  2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  3. powyżej 18% alkoholu.

Opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonywać na rachunek Urzędu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy 82 1030 1508 0000 0005 5001 0224.

Zezwolenia na obrót hurtowy

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości:

  • powyżej 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki www.mpit.gov.pl (odnośnik: Ministerstwo->Departamenty i biura->Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw),
  • do 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - www.mcps.com.pl odnośnik: Zezwolenia).

Dodatkowe informacje dotyczące wniosków i zezwoleń na sprzedaż alkoholu