null

Wydział Obsługi Mieszkańców

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kontakt:

Naczelnik: Anna Twardowska

ul. Nowogrodzka 43, pokój 103
tel. 22 443 91 10
faks 22 443 94 98
e-mail: srodmiescie.wom@um.warszawa.pl

kontakt z mieszkańcami:
Nina Lewańska

tel. 22 443 91 09
Justyna Sędek
tel.: 22 443 94 25
faks 22 443 94 98
e-mail:  srodmiescie.wom@um.warszawa.pl

Informacja ogólna: tel. 22 443 91 07, 22 443 91 08

Zakres działania wydziału:

Do zakresu działania Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Śródmieście należy w szczególności:

  1. obsługa mieszkańców w zakresie przyjmowania skarg, wniosków, podań podlegających rozpatrzeniu w trybie postępowania administracyjnego oraz innej korespondencji, a także w zakresie udzielania mieszkańcom informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawania dokumentów;
  2. przygotowanie bieżących i okresowych informacji, sprawozdań i analiz dotyczących Urzędu Dzielnicy i poszczególnych jego komórek organizacyjnych, w tym informowanie o stanie realizacji spraw kierowanych przez Urząd Dzielnicy do biur Urzędu, a także opracowywanie propozycji udoskonaleń zasad i procedur obsługi interesantów oraz ich wdrażanie.

Zakres spraw prowadzonych przez Wydział