null

Informacja o wszczętych postępowaniach o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Postępowania wszczęte w 2022 roku

Postępowania wszczęte w 2021 roku

Postępowania wszczęte w 2020 roku