null

WM Ludna 3a - instalacja elektryczna.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Ludna 3a poszukuje wykonawcy wymiany instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku. 

Projekt i przedmiar dostępny do wglądu w siedzibie administratora nieruchomości, istnieje również możliwość przesłania e-mailem.

Ustala się następujące kryteria wyboru oferty:

 

  • referencje i doświadczenie - 30 pkt
  • cena oferty za wykonanie - 30 pkt
  • polisa, ubezpieczenie do 100 tys. zł. - 10 pkt
  • termin realizacji wykonania - 10 pkt
  • gwarancja - 20 pkt.

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Ludna 3a – wymiana instalacji elektrycznej” należy składać do dnia 31 października 2021 r. w siedzibie administracji Akces-2, ul. Marszałkowska 87/69, 00-683 Warszawa osobiście lub listownie (decyduje data stempla pocztowego).

Kontakt do administratora tel. 22 628-42-24, e-mail akces-2@wp.pl