null

ul. Marszałkowska 41 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Prezydent m.st. Warszawy informuję, że na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (ETO) eto.um.warszawa.pl oraz na stronach internetowych: miasta stołecznego Warszawy um.warszawa.pl i dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy srodmiescie.um.warszawa.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Śródmieście przy ul. Marszałkowskiej 41 stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA4M/00160224/0, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 65/4 i nr 66 o łącznej powierzchni 1051 m2 w obrębie 5-05-06.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, sala konferencyjna (I piętro).

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami dla Dzielnicy Śródmieście Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43, tel. (22) 443 94 27 oraz (22) 443 94 35 od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1600, w okresie od ukazania się ogłoszenia do terminu przetargu. Ponadto z aktualną ofertą przetargową nieruchomości miasta stołecznego Warszawy można zapoznać się w serwisie internetowym um.warszawa.pl/nieruchomosci

Regulamin przetargu

Zgłoszenie udziału w przetargu

Załącznik do ogłoszenia o przetargu – granice przebiegu służebności przez działkę ewidencyjną nr 65/4