null

"Szkoła badaczy"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł projektu: „Szkoła badaczy”

Oś priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży

Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Okres realizacji: 01.01.2019 - 31.12.2020

Wartość projektu: 3.358.219,65 zł

Kwota dofinansowania: 3.188.719,65 zł

Cel główny projektu:

Rozwijanie u uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 34 im. Stanisława Dubois, Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego, LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego, Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego, Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 1 im. Emiliana Konopczyńskiego kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 1721 uczniów (911 dziewcząt, 810 chłopców), tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych do 31.12.2020 r.

Grupa docelowa:

1721 uczniów (911 dziewcząt, 810 chłopców) ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka, Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 34 im. Stanisława Dubois, Szkoły Podstawowej nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego, LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, LXXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Emiliana Konopczyńskiego, Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego, Technikum Elektryczno-Elektronicznego nr 1 im. Emiliana Konopczyńskiego.

W ramach projektu przewidziano realizację w szkołach zajęć dodatkowych dla uczniów:

 • Zajęcia rozwijające z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, arabskiego, tureckiego;
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania z przedmiotów przyrodniczych;
 • Robotyka z elementami programowania;
 • Zajęcia rozwijające umiejętności kreatywnego myślenia, innowacyjności, przedsiębiorczości;
 • Zajęcia z matematyki – wyrównawcze oraz dla dzieci uzdolnionych wykraczające poza podstawę programową;
 • Zajęcia z fizyki metodą eksperymentu;
 • Zajęcia z programowania;
 • Zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe i dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;
 • Zajęcia Geogebra;
 • Spotkania z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół.
Ponadto dla szkół przewidziano zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia, w tym:
 • 7 cyfrowych pracowni językowych wyposażonych w ergonomiczne meble, jednostkę centralną, głośniki, słuchawki z mikrofonem, oprogramowanie z trenerem wymowy;
 • 156 laptopów z oprogramowaniem,
 • 117 tabletów dla uczniów,
 • drukarka 3D wraz z materiałami eksploatacyjnymi,
 • 21 zestawów interaktywnych (tablica interaktywna, projektor, oprogramowanie);
 • pracownia wyposażona w komputery Mac;
 • zestawy klocków Lego Mindstorms ev3 do robotyki;
 • 2 wizualizery;
 • pomoce dydaktyczne - gry edukacyjne, mikroskopy, zestawy do eksperymentów, zestawy brył geometrycznych, zestawy doświadczalne z biologii m.in. badamy DNA, słodki świat enzymów, barwniki fotosyntetyczne, naszyjniki z DNA, książki, słowniki, filmy, stacje meteorologiczne z oprzyrządowaniem do pomiaru warunków atmosferycznych w jej bezpośrednim otoczeniu, współpracujące z zewnętrznymi czujnikami: temperatury i wilgotności, wiatromierzem, deszczomierzem i wiele innych.

Wartość zakupów zaplanowanych dla szkół w projekcie: 1 169 231,00 zł