null

Stypendia artystyczne 2023 - kończymy nabór

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pędzle w kolorowych farbach

Na wnioski czekamy od 5 listopada do 5 grudnia 2022 r.

Stypendium artystyczne Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na 2023 r. może otrzymać osoba zajmująca twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. Ubiegając się o stypendium, trzeba jednak przedstawić dwie rekomendacje oraz złożyć wniosek, opisujący projekt, który chce się zrealizować – po jego zakończeniu stypendysta będzie musiał złożyć sprawozdanie. Projekt musi być tematycznie związany ze Śródmieściem lub też jego odbiorcami będą przede wszystkim mieszkańcy tej dzielnicy.

Wnioski mozna składać elektronicznie, korzystajc z platformy: https://stypendia.um.warszawa.pl/stypendia-dzielnicowe

Skład Komisji ds. opiniowana wniosków o przyznanie stypendium artystycznego Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i oceny realizacji przedsięwzięć stypendialnych: 

  • Radosław Korzycki - Przewodniczący,
  • Agnieszka Rayzacher,
  • Marcin Rolnik,
  • Małgorzata Waszak,
  • Andrzej Wolański.

Załączniki: