null

Stypendia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Stypendia na 2023 rok

Wnioski o stypendium artystyczne Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na 2023 rok można było składać od 5 listopada do 5 grudnia 2022 r. 

Stypendium od dzielnicy może otrzymać osoba zajmująca twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. Ubiegając się o stypendium trzeba jednak przedstawić dwie rekomendacje oraz złożyć wniosek, opisujący projekt, który chce się zrealizować – po jego zakończeniu stypendysta będzie musiał złożyć sprawozdanie. Projekt musi być tematycznie związany ze Śródmieściem lub też jego odbiorcami muszą być będą przede wszystkim mieszkańcy tej dzielnicy.

Komisja ds. opiniowana wniosków o przyznanie stypendium artystycznego Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i oceny realizacji przedsięwzięć stypendialnych: Radosław Korzycki - Przewodniczący, Agnieszka Rayzacher, Marcin Rolnik,  Andrzej Wolański, Ignacy Zalewski.
Powołanie Komisji

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o naborze wniosków 

Wzór rekomendacji

Składanie wniosku krok po kroku

Regulamin

Załącznik do uchwały nr LXV/2147/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 9 czerwca 2022 r.

Przyznane stypendia

Stypendyści 2022

Stypendyści 2021

Stypendyści 2020

Stypendystki 2019

Stypendystka 2018