null

Stypendia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Stypendia na 2022 rok

Przyznanie stypendiów na 2022 rok

Wnioski o stypendium artystyczne Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na 2022 rok można było składać do 20 grudnia 2021 r. za pomocą Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów (ESdOS), dostępnego na stronie https://stypendia.um.warszawa.pl/programy-stypendialne/7

Stypendium od dzielnicy może otrzymać osoba zajmująca twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami. Ubiegając się o stypendium trzeba jednak przedstawić dwie rekomendacje oraz złożyć wniosek, opisujący projekt, który chce się zrealizować – po jego zakończeniu stypendysta będzie musiał złożyć sprawozdanie. Projekt musi być tematycznie związany ze Śródmieściem lub też jego odbiorcami muszą być będą przede wszystkim mieszkańcy tej dzielnicy.

Komisja ds. opiniowana wniosków o przyznanie stypendium artystycznego Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i oceny realizacji przedsięwzięć stypendialnych: Radosław Korzycki - Przewodniczący, Agnieszka Rayzacher, Marcin Rolnik, Małgorzata Waszak, Andrzej Wolański.
Powołanie Komisji

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o naborze wniosków 

Wniosek

Wzór rekomendacji

Składanie wniosku krok po kroku

Podstawa prawna

Uchwała nr XXXII/993/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy

Przyznane stypendia

Stypendyści 2021

Stypendyści 2020

Stypendystki 2019

Stypendystka 2018