null

Sprawy podatkowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 1 stycznia 2020 r. pobór i windykację opłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej realizuje Centrum Obsługi Podatnika: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa.

Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy nie jest już urzędem właściwym do obsługi w wyżej wymienionym zakresie. 

W celu ułatwienia procesu załatwiania spraw podatkowych za pośrednictwem Wydziału Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście można składać:

ul. Nowogrodzka 43 - stanowiska nr 26 i 27 - numerek P - sala dolna

tel. 22 443 91 15, 22 443 91 16.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek od nieruchomości od osób prawnych,  podatek od środków transportowych

Centrum Obsługi Podatnika
26 1030 1508 0000 0005 5000 1144

Opłata skarbowa

Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Wszelkie informacje w sprawie podatków można uzyskać pod numerem telefonu 19 115.