null

Rafał Krasuski

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy


 

Kontakt:

Rafał Krasuski

Pokój 233
Tel. 22 443 92 02, faks 22 443 94 95
e-mail: srodmiescie.sekretariat233@um.warszawa.pl

Dyżur dla mieszkańców:

- poniedziałki godz. 10-14 (obowiązują zapisy telefoniczne, tel. 22 443 92 02)

Nota biograficzna

Rafał Krasuski ukończył kierunki Prawo oraz Administracja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II, a także seminarium doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS. Pracę na rzecz mieszkańców Śródmieścia rozpoczął w 2005 r. – w  Wydziale Prawnym. Następnie zajmował się gospodarowaniem śródmiejskimi nieruchomościami, a także zamówieniami publicznymi. Ukończył liczne szkolenia specjalistyczne, które poszerzyły wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas studiów oraz pracy w Urzędzie Dzielnicy.

Pełnił funkcję pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Śródmieścia, jak również funkcję przewodniczącego komisji przetargowych ds. sprzedaży nieruchomości. W lutym 2021 r. objął stanowisko Naczelnika Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

Zadania merytoryczne i nadzór nad jednostkami:

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – Rafał Krasuski:

  1. Określa zadania merytoryczne i sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami Urzędu Dzielnicy Śródmieście w Urzędzie m.st. Warszawy:
    1. Wydziałem Architektury i Budownictwa,
    2. Wydziałem Wspólnot Mieszkaniowych,
    3. Wydziałem Zarządzania Nieruchomościami.
  2. Koordynuje współpracę z następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy położoną na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i niezaliczoną do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym uchwałą Rady m.st. Warszawy:
    1. Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.