null

"Postaw na rozwój"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Tytuł projektu: „Postaw na rozwój”

Oś priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.3 – Doskonalenie zawodowe

Poddziałanie 10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów

Okres realizacji: 01.06.2019 – 31.08.2021

Wartość projektu: 455.446,25 zł

Kwota dofinansowania: 409.476,25 zł

Wartość zakupów zaplanowanych dla szkoły w projekcie: 46.647,00 zł

Cel główny projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Gastronomicznych im. E. Pijanowskiego w Warszawie (ZSG), odpowiadającego za aktualne potrzeby rynku pracy w zakresie gastronomii, dietetyki i usług trenerów personalnych poprzez realizację zajęć, praktyk i staży dla 80 uczniów, podnoszenie kompetencji 2 nauczycieli oraz doposażenie pracowni szkolnych do 31.08.2021 r.

W ramach projektu, do dotychczasowej oferty zajęć ZSG, wprowadzone zostaną nowe elementy wiedzy dotyczącej spersonalizowanej dietetyki oraz stylu życia tzw. ”fit” i umiejętności praktycznych, związanych z zawodem Trenera Personalnego.

Grupa docelowa:

80 osób (40 uczniów i 40 uczennic) uczących się w ZSG oraz 2 nauczycielki ZSG.

Wśród uczniów i uczennic, w projekcie mogą wziąć udział osoby, w wieku 17-19 lat, kształcące się w zawodach:

 •  Technik żywienia i usług gastronomicznych, (70 osób, uczęszczających do Technikum Gastronomiczno – Hotelarskiego Nr 1) oraz
 • Kucharz, (10 osób, uczęszczających do Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej).

Zajęcia dla uczniów realizowane w ramach projektu:

 • Zajęcia komunikacji interpersonalnej;
 • Zajęcia z dietetyki;
 • Zajęcia laboratoryjne;
 • Zajęcia z aktywności fizycznej;
 • Zajęcia technologiczne. Sporządzanie potraw i deserów dietetycznych.

W ramach projektu 8 uczniów Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej na kierunku zawód kucharz weźmie udział w praktykach zawodowych. Natomiast 56 uczniów technikum kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych odbędzie staże u pracodawców. Realizacja staży i praktyk planowana jest w wiodących w branży restauracjach i hotelach z terenu dzielnicy Śródmieście. Za pracę w ramach praktyk i staży uczniowie otrzymają wynagrodzenie, ponadto, celem przygotowania do udziału w stażach i praktykach, sfinansowane zostanie dla nich szkolenie BHP, zakup odzieży roboczej, czy profesjonalnych noży i desek kuchennych.

Jednym z elementów projektu jest także realizacja studiów podyplomowych na kierunku Żywienie Człowieka i Gastronomia. Celem studiów jest przygotowanie 2 nauczycielek do nauczania przedmiotów w zakresie żywienia człowieka i gastronomii.

Zaplanowane zakupy pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia:

 • Projektor multimedialny
 • Komputer stacjonarny
 • Program komputerowy do układania jadłospisów
 • Profesjonalny analizator składu ciała
 • Ciśnieniomierz (2 sztuki)
 • Przyrząd do mierzenia tkanki tłuszczowej (4 sztuki)
 • Grill elektryczny
 • Szybkowar (2 sztuki)
 • Urządzenie Termomix
 • Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia laboratoryjne (odczynniki, artykuły spożywcze)
 • Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z dietetyki (odczynniki, tabele składu, elektrody, baterie, produkty spożywcze)
 • Zakup materiałów na zajęcia technologiczne (artykuły spożywcze).

 

Wartość zakupów zaplanowanych dla szkoły w projekcie to 46.647,00 zł.