null

Posiedzenia Komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Terminy posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Śródmieście

 

Terminy posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Śródmieście

L.p. Nazwa Komisji Data posiedzenia
1. Komisja Rewizyjna

 

2. Komisja Mieszkaniowa

18.01.2023 r.
godz.16.30

3. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej  
4.

Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów

 

5. Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych  
6.

Komisja Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 

24.01.2023 r.
godz.16.15
(zdalnie)
7. Komisja Promocji Kultury i Sportu

23.01.2023 r.
godz.16.15

8. Komisja Oświaty  
9. Doraźna Komisja do wypracowania rekomendowanych działań, które pozwolą ograniczyć negatywny wpływ hałasu emitowanego przez lokale gastronomiczne i rozrywkowe w Dzielnicy Śródmieście

Komisja zakończyła pracę 31.12.2020 r. 

10. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  

Porządki i protokoły z posiedzeń Komisji Rady Dzielnicy Śródmieście zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.