null

Paweł Martofel

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy


Kontakt:

Paweł Martofel

Pokój 232
Tel. 22 443 92 01, faks 22 443 94 93
e-mail: srodmiescie.sekretariat232@um.warszawa.pl

Dyżur dla mieszkańców:

- poniedziałki godzinach 10-13  (obowiązują zapisy telefoniczne, tel. 22 443 92 01)

Nota biograficzna

Absolwent Wydziału Nauk Społecznych i Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji UW. Związany ze śródmiejskim samorządem od 2010 r. – sprawował mandat radnego dzielnicy w latach 2010–2018. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego oraz przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Śródmieście. Zaangażowany w prace dostosowujące system śródmiejskiej oświaty do zmian wynikających z reformy edukacji. Opiekun oraz honorowy radny Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście. Zajmował stanowiska kierownicze w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, gdzie jako zastępca dyrektora Departamentu Kontroli odpowiadał m.in. za kontrolę systemową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz kontrolę projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pełni funkcję zastępcy burmistrza Dzielnicy Śródmieście od 29 listopada 2018 r. Będąc członkiem Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w poprzednim składzie, zajmował się sprawami śródmiejskiej oświaty, funduszy europejskich, inwestycji realizowanych przez Urząd Dzielnicy Śródmieście, a ponadto odpowiadał za współpracę z Zarządem Terenów Publicznych.

Zadania merytoryczne i nadzór nad jednostkami:

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – Paweł Martofel:

 1. Określa zadania merytoryczne i sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami Urzędu Dzielnicy Śródmieście w Urzędzie m.st. Warszawy:
  1. Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym,
  2. Wydziałem Inwestycji,
  3. Wydziałem Obsługi Rady Dzielnicy,
  4. Wydziałem Oświaty i Funduszy Europejskich.
 2. Koordynuje współpracę z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście.
 3. Koordynuje współpracę z następującymi jednostkami organizacyjnymi m. st. Warszawy położonymi na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i niezaliczonymi do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym uchwałą Rady m.st. Warszawy:
  1. Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Śródmieście m.st. Warszawy,
  2. Zarządem Terenów Publicznych.