null

Organizacje pozarządowe w Dzielnicy Śródmieście

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W naszej Dzielnicy poszczególne wydziały współpracują z organizacjami w zakresie swojej tematyki. Elementem tej współpracy są również konkursy i granty.

Kontakt:

Kontakt do wydziałów urzędu ws. organizacji pozarządowych
Wydział Telefon i e-mail
Wydział Sportu i Spraw Społecznych tel. 22 443 92 78,
e-mail: srodmiescie.wss@um.warszawa.pl
Wydział Kultury i Promocji tel. 22 443 92 42,
e-mail: srodmiescie.wkp@um.warszawa.pl
Wydział Oświaty i Fudnuszy Europejskich tel. 22 443 91 80,
e-mail: srodmiescie.wof@um.warszawa.pl

Komisja Dialogu Społecznego Dzielnicy Śródmieście 

Lokale dla organizacji pozarządowych

Polecane strony: