null

Księgowość opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Referat Dochodów Niepodatkowych

Kontakt:

e-mail: srodmiescie.wbk@um.warszawa.pl

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, pokój 118 i 130

Kierownik referatu: Paulina Andrulewicz
telefon: 22 443 93 13

Grażyna Abram, Główny specjalista  księgowość
telefon: 22 443 93 14

Elżbieta Kurczych, Główny specjalista  księgowość
telefon: 22 443 93 15

Monika Kowalczyk, Podinspektor korespondencja
telefon: 22 443 93 41

Monika Obłąkowska, Główny specjalista – księgowość, księgowość dochodów ze sprzedaży nieruchomości i dzierżaw, potwierdzanie wpłat za wykup lokali
telefon: 22 443 93 18

Aneta Mróz, Podinspektor – zaświadczenia o spłacie opłaty jednorazowej za przekształcenie
telefon: 22 325 53 43

Informacje dla płatników:

  • Opłaty roczne z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu we własność należy wnosić do dnia 31 marca każdego roku.
  • Ustalaniem opłaty z tytułu przekształcenia zajmuje się według kompetencji Wydział Zarządzania Nieruchomościami dla Dzielnicy Śródmieście – telefon: 22 443 94 42 lub 22 443 94 64 e-mail: srodmiescie.wzn@um.warszawa.pl

Rachunek do wpłat:

  • Opłaty roczne i jednorazowe z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność należy wnosić na numer rachunku bankowego podany w zaświadczeniu o przekształceniu lub w informacji o wysokości opłaty jednorazowej.