null

Najem kótkotrwały

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogólne informacje

Organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i firmy, które planują krótkie działania, mogą skorzystać z miejskich lokali użytkowych w nowym trybie. Przyjęte regulacje to szansa na ożywienie lokali, które w danej chwili nie są używane z różnych powodów, np. przygotowywanego konkursu na najem, remontu czy sprzedaży.

Procedura nie jest skomplikowana. Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty prawne mogą wystąpić z wnioskiem (pismem) o krótkotrwałe udostępnienie lokalu na działania – zarówno komercyjne, jak i o charakterze niezarobkowym – takie jak np. wystawa, sesja fotograficzna, happening czy zbiórka darów. Przestrzeń jest udostępniana na kilka godzin lub dni, maksymalnie do miesiąca, a w przypadku korzystania cyklicznego (np. w każdy poniedziałek) – do trzech miesięcy.

Wysokość opłat za korzystanie z lokalu ustala zarząd dzielnicy. Co ważne, przy realizacji przedsięwzięć niekomercyjnych, np. kulturalnych lub społecznych, możliwe jest ponoszenie opłat jedynie za media.

Informacje o miejskich lokalach użytkowych można uzyskać w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami.

Zasady korzystania z lokali na krótkie działania

Czas

Możesz korzystać z lokalu maksymalnie przez miesiąc (a jeśli wykorzystujesz przestrzeń tylko w określone dni tygodnia - do 3 miesięcy).

Na jakie działania?

Dowolne projekty komercyjne lub społeczne (między innymi kulturalne, naukowe, charytatywne).

Koszt

Poniesiesz opłaty w zależności od lokalu i działań - w uzasadnionych przypadkach (na przykład działań niekomercyjnych) zapłacisz tylko za koszty mediów.

Postępowanie krok po kroku

 1. Wybierz lokal
  • Jeśli znasz nieużywany miejski lokal (tak zwany pustostan), z którego chciałbyś skorzystać i zorganizować w nim wydarzenie, sesję zdjęciową itp. - skontaktuj się z zakładem gospodarownia nieruchomościami dla danej dzielnicy (ZGN) lub urzędem dzielnicy z pytaniem, czy dany lokal może być udostępniony na krótki czas.
    
  • Jeśli nie masz wybranego konkretnego miejsca, możesz opisać czego szukasz, a urzędnicy podpowiedzą, który lokal spełnia Twoje oczekiwania.
    
 2. Złóż pismo o krótkotrwałe udostępnienie lokalu do burmistrza dzielnicy lub do ZGN-u wraz z informacją, co planujesz w danym lokalu i jak długo chcesz z niego korzystać.
   
 3. Przy pozytywnej decyzji zarządu dzielnicy, na podstawie Twojego wniosku zostaną ustalone opłaty za korzystanie z lokalu.
   
 4. Zostaniesz poproszony o zapłacenie zwrotnej kaucji.
   
 5. ZGN ustali z Tobą indywidualne warunki korzystania z lokalu.
   
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z lokalu oraz po zakończeniu działań, podpisujesz protokół zdawczo-odbiorczy.

Szczegóły można znaleźć w zarządzeniu.