null

Na Powiślu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
„Dobro Warszawy i jej mieszkańców
jest sensem istnienia i najwyższym
celem działalności TPW".
(fragment statutu)
Panorama lewobrzeżnej Warszawy
 
 
 
"Na Powiślu", dawniej „ Głos Oddziału Powiśle Towarzystwa Przyjaciół Warszawy (TPW)" jest jedną z form działalności Powiślański Oddział Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Do tej pory ukazało się 57 numerów pisma oraz 5 wydań specjalnych (we wrześniu 2006 - wydanie inauguracyjno-specjalne, w październiku 2009 r. - wydanie specjalne na Powiślenia, w listopadzie 2010r. z okazji uroczystego otwarcia Bulwaru Bohdana Grzymały-Siedleckiego, we wrześniu 2017 w hołdzie wszystkim ludziom, którzy walczyli w obronie Warszawy oraz w czerwcu 2020 r. poświęcony Prymasowi Tysiąclecia).

Pismo jest efektem współpracy członków Powiślańskiego Oddziału TPW ze środowiskiem lokalnym. Wydawanie pisma wspiera Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Śródmieście. Jest rozdawane mieszkańcom Warszawy oraz jest przekazywane także w ramach „obowiązkowego egzemplarza" bibliotekom.

Wersja elektroniczna pisma do pobrania (pliki pdf otwierają sie w nowym oknie)