null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście (MRDŚ) to organizacja mająca na celu reprezentowanie interesów młodzieży uczącej się na terenie Śródmieścia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wobec jego władz. Jej zadaniem jest przede wszystkim integracja środowisk Samorządów Uczniowskich różnych szkół, lecz także stanowienie głosu doradczego we wszystkich sprawach dotykających młodzieży, a poruszanych przez Radę Dzielnicy Śródmieście. Ponadto Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście wspiera liczne inicjatywy uczniowskie godne zauważenia na terenie dzielnicy i miasta. Nie należy zapominać o jeszcze jednej ważnej funkcji, a mianowicie wprowadzaniu w życie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o samorządności i szerzących ideę społeczeństwa obywatelskiego.

W skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście wchodzi po 2 delegatów z każdej szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej leżącej na terenie Śródmieście. Organami MRDŚ są m.in. Prezydium oraz Komisje.

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście została powołana aktem z dnia 1 czerwca 2007 roku, kiedy w wyniku inicjatywy grupy radnych Śródmieścia oraz Urzędu Dzielnicy zaproszono na pierwsze spotkanie uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 (ul. Twarda 8/12) oraz Gimnazjum nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar" (ul. Drewniana 8). Prawdziwe sesje rozpoczęły się we wrześniu 2007 roku, kiedy w Sali Rady Urzędu Dzielnicy Śródmieście przy ulicy Nowogrodzkiej zaczęli obradować Młodzieżowi Radni z całej dzielnicy. Od tego czasu MRDŚ zdążyła przeprowadzić wiele wartościowych projektów, w tym m.in. Śródmieście bez foliówek czy Młodzi Zdolni.

MRDŚ pracuje podobnie jak dorosła Rada, tzn. uchwala uchwały oraz podejmuje stanowiska. Ponadto, jako Młodzieżowa Rada Dzielnicy deleguje dwóch przedstawicieli do Młodzieżowej Rady miasta stołecznego Warszawy.

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy

(załącznik do uchwały nr 380/48/2018 Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
z dnia 26.04.2018 roku)

Kontakt:

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście
Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
e-mail: srodmiescie.wod@um.warszawa.pl