null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
koła w kolorze pomarańczowym, żółtym i błękitnym. Logo Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście

 

 

O nas

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście (MRDŚ) to organizacja mająca na celu reprezentowanie interesów młodzieży uczącej się na terenie Śródmieścia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Jej zadaniem jest przede wszystkim integracja środowisk Samorządów Uczniowskich różnych szkół, lecz także stanowienie głosu doradczego we wszystkich sprawach dotykających młodzieży, a poruszanych przez Radę Dzielnicy Śródmieście. Ponadto Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście wspiera liczne inicjatywy uczniowskie godne zauważenia na terenie dzielnicy i miasta. Wprowadza w życie działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o samorządności i szerzy ideę społeczeństwa obywatelskiego.

Skład X kadencji

W skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy Śródmieście wchodzi po 2 delegatów z każdej szkoły  leżącej na terenie Śródmieście. 

Prezydium: Przemysław Zawistowski, Przewodniczący; Oliwia Liczewska, Wiceprzewodnicząca; Igor Grochal, Wiceprzewodniczący; Julia Kusztal, Sekretarz.

Komisje:

  • Komisja ds. Kultury, sztuki i dziedzictwa historycznego
  • Komisja ds. Oświaty
  • Komisja ds. Promocji
  • Komisja ds. Sportu i rekreacji
  • Komisja ds. Współpracy europejskiej
  • Komisja rewizyjna

MRDŚ ma dwoje przedstawicieli w Młodzieżowej Radzie Warszawy

Historia

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście została powołana aktem z dnia 1 czerwca 2007 roku, kiedy w wyniku inicjatywy grupy radnych Śródmieścia oraz Urzędu Dzielnicy zaproszono na pierwsze spotkanie uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 42 (ul. Twarda 8/12) oraz Gimnazjum nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej "Krybar" (ul. Drewniana 8). Pierwsze sesje rozpoczęły się we wrześniu 2007 roku, kiedy w Sali Rady Urzędu Dzielnicy Śródmieście przy ulicy Nowogrodzkiej zaczęli obradować Młodzieżowi Radni z całej dzielnicy. Od tego czasu MRDŚ zdążyła przeprowadzić wiele wartościowych projektów, w tym m.in. Śródmieście bez foliówek, Młodzi Zdolni, “Szkoła od nowa”, nakręcić film pt. “Wielkość wymaga czasu”, “Rzecz niewielka daj cukierka”.

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy

(załącznik do uchwały nr 380/48/2018 Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
z dnia 26.04.2018 roku)

Kontakt:

Facebook: https://www.facebook.com/mrdsmsw
Instagram: https://www.instagram.com/mrdsmsw

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście
Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Śródmieście
ul. Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
e-mail: srodmiescie.mrds@um.warszawa.pl