null

Marszałkowska - budowa sieci wodociągowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UD-IX-WAB.6733.21.2021.MOP

Obwieszczenie

Na podstawie:
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.)

  1. Zawiadamiam, że na wniosek p. Artura Jarczyńskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika p. Ewę Domanus, z dnia 11.10.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej (w nowej trasie), na działkach ew. nr 29/2, 33 z obrębu 5-03-03 przy ul. Marszałkowskiej, na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
     
  2. Strona ma prawo, w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia, do zapoznania się z aktami w powyższej sprawie oraz złożenia pisemnych wniosków lub zastrzeżeń w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście.
     
  3. W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Śródmieście można uzyskać dodatkowe informacje w powyższej sprawie oraz umówić się na termin w celu przeglądania akt, pokój 113, tel.: 22 443 93 72, od poniedziałku do piątku w godz. 8 -16.