null

Magdalena Wojciechowska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy


Kontakt:

Magdalena Wojciechowska

Pokój 233
Tel. 22 443 92 02, faks 22 443 94 95
e-mail: srodmiescie.sekretariat233@um.warszawa.pl

Dyżur dla mieszkańców:

- poniedziałki godz. 10-15 (obowiązują zapisy telefoniczne, tel. 22 443 92 02)

Nota biograficzna

Ukończyła równolegle dwa kierunki na Politechnice Warszawskiej: chemię oraz zarządzanie i marketing, a także podyplomowe studia pedagogiczne. W trakcie ponad 20-letniej kariery zawodowej zajmowała stanowiska kierownicze w wielu firmach i prowadziła własną działalność gospodarczą w obszarze marketingu. W latach 2014-2018 uczyła przedsiębiorczości oraz ekonomii wychowanków LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa w Warszawie. Jest twórcą Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, który funkcjonuje w tej placówce.

Pełni funkcję zastępcy burmistrza Dzielnicy Śródmieście od 29 listopada 2018 r. Będąc członkiem Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w poprzednim składzie, nadzorowała wydziały: Obsługi Mieszkańców, Ochrony Środowiska, Sportu i Spraw Społecznych oraz Zasobów Lokalowych. Koordynowała współpracę z Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Centrum Pomocy Społecznej im. prof. A. Tymowskiego oraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Zadania merytoryczne i nadzór nad jednostkami:

Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – Magdalena Wojciechowska:

 1. Określa zadania merytoryczne i sprawuje bezpośredni nadzór nad następującymi wydziałami Urzędu Dzielnicy Śródmieście w Urzędzie m.st. Warszawy:
  1. Wydziałem Obsługi Mieszkańców,
  2. Wydziałem Ochrony Środowiska,
  3. Wydziałem Sportu i Spraw Społecznych,
  4. Wydziałem Zasobów Lokalowych.
 2. Koordynuje współpracę z następującą jednostką organizacyjną m.st. Warszawy położoną na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i niezaliczoną do jednostek o znaczeniu ponaddzielnicowym uchwałą Rady m.st. Warszawy:
  1. Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,
  2. Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.