null

Konkursy dotacyjne – NGO

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020/2021 roku:

  1. Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 roku
  2. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2020 roku
  3. Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2020 rok
  4. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2018-2021
  5. Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży ze śródmiejskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku:

  1. Wspieranie programów mających na celu zwiększenie aktywności społecznej oraz zawodowej osób starszych z terenu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
  2. Prowadzenia magazynów rzeczowych i żywnościowych działających na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2020-2022
  3. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku:

  1. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży
  2. Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży

Małe dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 roku:

Profilaktyka uzależnień i sport