null

Faktury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kontakt:

Kierownik referatu: Hanna Kozłowska
telefon: 22 443 93 17

Barbara Taras, główny specjalista - centralizacja rozliczeń podatku VAT
telefon: 22 443 93 19

Elżbieta Dmowska-Krasnodębska, podinspektor - faktury za wieczyste użytkowanie gruntu oraz opłaty przekształceniowe
telefon 22 443 93 11

Małgorzata Gmur, podinspektor - faktury za dzierżawę, bezumowne korzystanie z gruntu, najem, media, służebność, sprzedaż nieruchomości
telefon 22 443 93 46

Agnieszka Ptasiewicz-Wolińska, inspektor – rejestracja umów, odliczanie podatku VAT
telefon 22 443 93 37

Dane do faktury:

Faktura wystawiana dla Urzędu Dzielnicy Śródmieście musi zawierać następujące informacje:

 1. Nabywca:
  Miasto Stołeczne Warszawa,
  Pl. Bankowy 3/5,
  00-950 Warszawa,
  NIP 525-22-48-481
   
 2. Odbiorca i płatnik: 
  Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, 
  ul. Nowogrodzka 43, 
  00-691 Warszawa
  Jeśli we wzorze faktury nie ma odpowiedniego miejsca, informacja o odbiorcy i płatniku może  być dopiskiem w uwagach.