null

Dotacje z dziedziny kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dotacje na realizacje zadań przyznawane są w drodze rozstrzygania konkursów ofert lub w trybie  „małych dotacji”. Mogą je otrzymywać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacje 2023

Ogłoszone zostały konkursy ofert na realizację zadań w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście w 2023 roku.
Oferty należy składać za pośrednictwem generatora wniosków  www.witkac.pl<http://www.witkac.pl> 

Cykliczne działania kulturalne w Dzielnicy Śródmieście termin składania ofert 23.12.2022 godz. 16.
Ogłoszenie 
https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-srodmiescie-10555-2022
Link do generatora wniosku 
https://www.witkac.pl/#/Contest/View/23306

Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych  termin składania ofert 4.01.2023 godz. 16.
Ogłoszenie konkursu 
https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-srodmiescie-10554-2022
Link do generatora wniosku 
https://www.witkac.pl/#/Contest/View/23308

Działania z zakresu edukacji kulturalnej, zakładające aktywność twórczą uczestników termin składania ofert 18.01.2023 godz. 16.
Ogłoszenie konkursu 
https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-srodmiescie-10553-2022
Link do generatora wniosku 
https://www.witkac.pl/#/Contest/View/23315

Dotarcie do właściwej zakładki na stronie www.witkac.pl<http://www.witkac.pl> będzie najłatwiejsze, jeśli pozostając zalogowanymi na tej stronie, klikną Państwo w odpowiedni z powyższych linków do generatora.

Przed przygotowaniem oferty należy dokładnie przeanalizować opisy zadań konkursowych w ogłoszeniach.

Dotacje 2022

Małe dotacje

Przyznane dotacje

Konkursy dotacyjne

Rozstrzygniete zostały konkursy ofert na realizację zadań w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście w 2022 roku. Kolejne konkursy na ten rok nie są planowane.

Cykliczne działania kulturalne w Dzielnicy Śródmieście 

Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych  

Działania z zakresu edukacji kulturalnej, zakładające aktywność twórczą uczestników 

 

Dotacje 2021

Małe dotacje

Wykaz małych dotacji przyznanych w 2021 roku

Konkursy dotacyjne

Ogłoszone i rozstrzygnięte zostały konkursy na realizację zadań w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście w 2021 roku.

Cykliczne działania kulturalne w Dzielnicy Śródmieście termin składania ofert 23.12.2020

Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych  termin składania ofert 4.01.2021 .

Działania z zakresu edukacji kulturalnej, zakładające aktywność twórczą uczestników termin składania ofert 19.01.2021 

Oferty należało składać za pośrednictwem strony internetowej www.witkac.pl


Dotacje 2020

Małe dotacje

Wykaz małych dotacji przyznanych w 2020 roku

Konkursy dotacyjne

Wyniki 3 konkursów na realizację zadań w zakresie kultury w Dzielnicy Śródmieście w 2020 roku.

Cykliczne działania kulturalne w Dzielnicy Śródmieście

Zarządzenie nr 165/2020 prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników

Organizacja wydarzeń kulturalnych w różnych dziedzinach i formach artystycznych

Zarządzenie nr 260/2020 prezydenta m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników

Działania z zakresu edukacji kulturalnej, zakładające aktywność twórczą uczestników

Zarządzenie nr 301/2020 prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników

 

Wcześniejsze dotacje

Dotacje 2019

Dotacje 2018

Dotacje 2017

Dotacje 2016