null

Dom Literatury zostaje! Będzie otwarty dla wszystkich twórców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Do zdjęcia pozują: przedstawiciele miasta Tomasz Bratek, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy i Aleksander Ferensa - Burmistrz Dzielnicy Śródmieście oraz zaproszeni przedstawiciele ze związku literatów polskich
Spotkanie z literatami | Autor: UDŚ

Potrzeba nowego otwarcia i poszanowanie dotychczasowego dorobku Domu Literatury. Ta ważna deklaracja przyjęta została podczas dzisiejszego spotkania władz Dzielnicy Śródmieście i Miasta Stołecznego Warszawy z wybitnymi przedstawicielami środowiska literatów. W ciągu najbliższych dwóch tygodni powstanie trójstronny zespół, który zajmie się wypracowaniem szczegółowych rozwiązań dotyczących przyszłości Domu Literatury oraz sposobu funkcjonowania środowisk literackich w tym miejscu.

Dom Literatury w nowej odsłonie stanie się placówką, podobną do tych które funkcjonują już w Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu. Będzie ona bardziej niż dotychczas otwarta na wszystkich twórców i to przy udziale połączonych sił całego środowiska literackiego Warszawy.

Spotkanie z literatami

Na zaproszenie Aleksandra Ferensa - Burmistrza Dzielnicy Śródmieście, do wspólnego stołu i rozmowy o przyszłości Domu Literatury usiadły dziś organizacje literackie stolicy, a wśród nich Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Unia Literacka, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, Polski PEN Club i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. W rozmowach uczestniczył także Tomasz Bratek, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.
Spotkanie było okazją do merytorycznego przedstawienia argumentów samorządu i wyjaśnienia wszystkich wątpliwości środowiska literackiego, związanych z zakończeniem dzierżawy budynku na dotychczasowych zasadach. Przedstawiciele wspomnianych organizacji przedstawili swoje oczekiwania oraz wizję funkcjonowania Domu Literatury w Warszawie.

Dalsze działania

Spotkanie zakończyło się wspólną deklaracją, w której jako pierwsze, symboliczne hasło, zapisane zostało: „Dom Literatury zostaje!”. To kluczowa informacja, która nigdy nie była kwestionowana przez miasto. Zgodne w tym były zarówno władze dzielnicy jak i przedstawiciele środowiska literackiego. Jednoznacznie ucięto wszelkie spekulacje o chęci dopuszczenia do komercjalizacji i zbarbaryzowania tego miejsca. Zgodnie wskazano również na potrzebę nowego otwarcia, transparentności działań, utworzenia „mapy drogowej”  - czyli procedury dojścia do oczekiwanego poziomu funkcjonowania oraz zastosowania odpowiedniego okresu przejściowego. Uczestnicy spotkania potwierdzili wolę powołania zespołu roboczego, w którego skład wejdą przedstawiciele organizacji literackich, również tych, które swoje siedziby mają poza Domem Literatury oraz przedstawiciele władz miejskich i dzielnicowych. W ciągu najbliższych dwóch tygodni planowane jest ustalenie składu zespołu i terminu jego pierwszego posiedzenia. Gospodarzem spotkań będzie Dzielnica Śródmieście.