null

Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Młodzieżowa Rada

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście to organizacja mająca na celu reprezentowanie interesów młodzieży uczącej się na terenie Śródmieścia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wobec jego władz. Jej zadaniem jest przede wszystkim integracja środowisk Samorządów Uczniowskich różnych szkół, lecz także stanowienie głosu doradczego we wszystkich sprawach dotykających młodzieży, a poruszanych przez Radę Dzielnicy Śródmieście.

Ponadto Młodzieżowa Rada Dzielnicy Śródmieście wspiera liczne inicjatywy uczniowskie godne zauważenia na terenie dzielnicy i miasta. Nie należy zapominać o jeszcze jednej ważnej funkcji, a mianowicie wprowadzaniu w życie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o samorządności i szerzących ideę społeczeństwa obywatelskiego. MRDŚ pracuje podobnie jak dorosła Rada, tzn. uchwala uchwały oraz podejmuje stanowiska. Ponadto, jako Młodzieżowa Rada Dzielnicy deleguje dwóch przedstawicieli do Młodzieżowej Rady miasta stołecznego Warszawy.

Udało nam się pozyskać aż 22,5 tys. zł aby nasi radni mogli się szkolić i edukować oraz podnosić kompetencje. Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży”.

W ramach zadania „SAMORZĄDOWI LIDERZY JUTRA – MŁODZIEŻOWA RADA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE”, planowana jest realizacja wnioskowanej przez Młodzieżową Radę Dzielnicy Śródmieście kampanii informacyjno-promocyjnej „Pamiętaj – nie jesteś sam”. Dodatkowo też będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie pierwszej pomocy.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka