null

Dofinansowanie 4 projektów Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

31.01.2024 r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przekazała informację o pozytywnej ocenie i skierowaniu do dofinansowania 4 projektów Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Projekty obejmujące wsparciem śródmiejskie szkoły zawodowe otrzymały dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Priorytet VII Fundusze Europejskie dla nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu, Działanie 7.2 Wzmocnienie kompetencji uczniów.

Łączna wartość 4 projektów wynosi 2 261 323,46 PLN, w tym przyznane dofinansowanie w wysokości 65% wydatków wynosi 1 448 989,59 PLN.

Projekty obejmują wsparciem 327 uczennic i uczniów  następujących placówek oświatowych:

- 147 uczennic i uczniów Technikum Kinematograficzno-Komputerowego im. K. Kieślowskiego w Warszawie (TKK) – projekt „Technik Informatyk” – wartość: 1 014 002,41 PLN, w tym dofinansowanie: 659 101,56 PLN;

- 120 uczennic i uczniów Technikum Ekonomicznego nr 1 im. M. Kopernika w Warszawie - projekt „Ekonomia Perspektyw” – wartość: 759 616,90 PLN, w tym dofinansowanie: 493 750,98 PLN;

- 40 uczennic i uczniów Technikum Poligraficznego w Zespole Szkół Poligraficznych im. M.J. Piłsudskiego w Warszawie - projekt „Poligrafia nowego Pokolenia” - wartość 348 566,50 PLN, w tym dofinansowanie 226 568,22 PLN;

- 22 uczennic i uczniów Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. S. Noakowskiego w Warszawie – projekt „Akademia Budownictwa” – wartość: 139 137,65 PLN, w tym dofinansowanie: 69 568,83 PLN.

W ramach projektów w szkołach realizowane będą kompleksowe programy rozwojowe oferujące wszystkim uczennicom/uczniom biorącym udział w projektach co najmniej 3 rodzaje wsparcia:

- udział w stażu zawodowym u pracodawcy,

- objęcie doradztwem edukacyjno-zawodowym,

- rozwój kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Ponadto do placówek zostanie zakupione wyposażenie pracowni praktycznych, a część uczennic i uczniów weźmie udział w dodatkowych szkoleniach zawodowych.